Lấy ý kiến người dân TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

22/04/2020 - 19:28

BDK.VN - Ngày 22-4-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre phối hợp Ban Chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) TP. Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với đề nghị công nhận TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh; đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh tham dự.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Mai Rý kết luận hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Mai Rý kết luận hội nghị.

Theo kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân bằng hình thức phân công cán bộ mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát phiếu, lấy ý kiến trực tiếp tại hộ gia đình.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 23-4 đến 7-5-2020. Cụ thể, từ ngày 23-4 đến 4-5-2020 hoàn thành việc lấy ý kiến và tổng hợp kết quả ở xã, phường. Từ ngày 4 đến 7-5-2020 thành phố tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và BCĐ các chương trình MTQG tỉnh.

Kết quả của việc lấy ý kiến phải được thực hiện ít nhất 60% số hộ gia đình của xã, phường. Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM phải được niêm yết tại nhà văn hóa ấp, khu phố, trụ sở xã, phường; công bố kết quả trên hệ thống truyền thanh thành phố, xã, phường trong vòng 10 ngày, kể từ sau báo cáo kết quả tổng hợp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre Nguyễn Thị Mai Rý nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm của nhân dân tới nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố, phát huy được vai trò của nhân dân trong việc giám sát xây dựng NTM tại địa phương. MTTQ Việt Nam xã, phường phối hợp UBND, các đoàn thể họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ấp, khu phố. Cán bộ tổ chức phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp tại hộ gia đình và chờ thu phiếu về. Phiếu lấy ý kiến cần đảm bảo đầy đủ thông tin. Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân phải đảm bảo khách quan, chính xác, đúng thực chất.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN