Lấy ý kiến nhân dân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước

04/02/2020 - 19:34

BDK - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có Công văn số 67 ngày 21-1-2020 về việc lấy ý kiến nhân dân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước.

Theo đó, Ban Thi đua - Khen thưởng nhận được tờ trình đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ.

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 45 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, thì hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước phải lấy ý kiến nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Vì vậy, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Đồng Khởi đăng tải danh sách lấy ý kiến nhân dân về đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cán bộ là: ông Huỳnh Thanh Hiếu - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Ngọc Bữu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian dự kiến lấy ý kiến 10 ngày (đến hết ngày 10-2-2020).

Ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân xin gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), số 7, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc gửi thư điện tử vào địa chỉ mail: vmluan.snv@bentre.gov.vn

T. Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN