Lấy ý kiến phát triển Bến Tre về hướng Đông

18/11/2020 - 23:14

BDK.VN - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn vừa chủ trì hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Đề án huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết phát triển Bến Tre về hướng Đông.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh: Chủ trương phát triển về hướng Đông không có nghĩa là chỉ tập trung phát triển cho 3 huyện biển mà là chuyển hướng thu hút đầu tư phát triển, khai thác phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư về hướng Đông để tạo điều kiện phát triển chung cho cả tỉnh. Trọng tâm là chú trọng phát triển kinh tế biển; sắp xếp lại dân cư, thích ứng biến đổi khí hậu, hạn mặn; đảm bảo quốc phòng an ninh… Theo đó, mở rộng, khai thác không gian hướng ra biển Đông.

Các đại biểu đã tập trung góp ý dự thảo về giải pháp thu hút nguồn lực, trong đó nên đa dạng nguồn lực ngoài ngân sách. Lưu ý khi triển khai các dự án lấn biển thì cần đảm bảo quyền tiếp cận biển của cộng đồng, tránh tình trạng các dự án khép kín bờ biển; chú trọng phát triển khoa học công nghệ, logistic, nguồn nhân lực; tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đánh giá cao sự đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, ông đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chắt lọc những góp ý sâu sát, phù hợp của các ngành để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo. Nhấn mạnh phát triển hướng Đông nằm trong phát triển toàn diện của Bến Tre. Trong đó, lấy kinh tế biển làm động lực cho sự phát triển. Tập trung các ngành, lĩnh vực then chốt như hạ tầng trục ven biển làm trục động lực; phát triển công nghiệp, tập trung chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo (gió, điện khí); đô thị; du lịch và dịch vụ logistic (cảng, kho, vận chuyển). Trong đó, lĩnh vực vận tải phát huy cả đường bộ và biển, kết nối tuyến ven biển với các trục tỉnh lộ, quốc lộ trong nội tỉnh và liên vùng.

 “Cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển hướng Đông. Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không riêng của 3 huyện biển; là nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra để triển khai trong thời gian tới”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh.

Được biết, các dự thảo này sẽ hoàn thành và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua để ban hành vào cuối tháng 11-2020.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN