Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2024-2025

29/02/2024 - 11:25

BDK.VN - Để triển khai kịp thời việc thu học phí năm học 2024-2025 của các cơ sở giáo dục (CSGD) trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2024-2025 đối với các CSGD mầm non, giáo dục phổ thông (GDPT) công lập và giáo dục thường xuyên (GDTX). Các nội dung dự thảo đang được lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trước khi tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết mức thu học phí năm học 2024-2025 chênh lệch 30 ngàn đồng giữa vùng nông thôn và thành thị

Dự thảo Nghị quyết mức thu học phí chênh lệch 30 ngàn đồng giữa thành thị và nông thôn.

Nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết quy định 3 nội dung chính. Thứ nhất mức thu học phí đối với CSGD mầm non, GDPT công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên gồm: Giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo bán trú) thu 90 ngàn đồng/học sinh/tháng đối với vùng thành thị (phường thuộc thành phố, thị trấn thuộc huyện), mẫu giáo 2 buổi mức 75 ngàn đồng/học sinh/tháng. Giáo dục THCS mức thu học phí 75 ngàn đồng/học sinh/tháng, THPT 90 ngàn đồng/học sinh/tháng đối với vùng thành thị. Vùng nông thôn giảm 30 ngàn đồng so vùng thành thị ở các bậc học.

Thứ 2: Mức thu học phí đối với các CSGD thường xuyên chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng mức thu học phí tương đương với mức thu học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn. Thứ 3: Mức thu học phí đối với trường hợp tổ chức học trực tuyến (học online) của các CSGD phổ thông công lập, cơ sở GDTX được thực hiện bằng với mức thu quy định trong trường hợp học trực tiếp.

Hiện Sở GD&ĐT đã gửi dự thảo Nghị quyết mức thu học phí nói trên đến các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý để nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. Đồng thời yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố triển khai đến các CSGD thuộc thẩm quyền quản lý để triển khai lấy ý kiến đến đối tượng chịu tác động của chính sách và tổng hợp ý kiến gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 12-3-2024.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN