Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ được tổ chức trang trọng

04/09/2009 - 07:36

Ngày 2-9-2009, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tỉnh cùng đại diện các ngành, các cấp đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã thay mặt Đảng bộ và nhân dân thành phố báo cáo trước vong linh anh hùng liệt sĩ, thế hệ hôm nay đã tiếp bước sự nghiệp cách mạng bằng những việc làm thiết thực: thực hiện thắng lợi Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy về việc xây dựng thị xã Bến Tre trở thành thành phố trực thuộc tỉnh và góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện tốt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đảng bộ và nhân dân thành phố sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng văn minh và giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN