Lịch vận hành cống Ba Lai năm 2018

18/08/2017 - 07:15

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi hoàn chỉnh và thống nhất lịch vận hành cống Ba Lai năm 2018 như sau: từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 5 (âm lịch), mỗi tháng xả cống 2 đợt, mỗi đợt từ 1 - 2 ngày (7, 15, 16, 22, 29, 30). 

Từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10 (âm lịch), mỗi tháng xả cống 6 đợt, mỗi đợt từ 1 - 2 ngày (2, 3, 7, 12, 13, 17, 18, 22, 26, 27). Từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 (âm lịch), mỗi tháng xả cống 2 đợt, mỗi đợt 2 ngày (15, 16, 29, 30). Nếu các tháng trong năm 2018 không có ngày 30 âm lịch thì tính ngày mùng 1 của tháng kế tiếp.

Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên trong quá trình thực hiện tùy điều kiện thời tiết (lụt, bão, nắng hạn, nước nhiễm mặn…), lịch vận hành đóng, mở cống nêu trên có thể khẩn cấp thay đổi sau khi được thống nhất (qua trao đổi điện thoại hoặc bằng văn bản) giữa Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm; báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đề nghị các xã có liên quan thông tin lịch vận hành cống đập Ba Lai năm 2018 đến rộng rãi nhân dân; người dân nuôi sò huyết và các loại thủy sản khác dọc hai bên bờ sông vùng hạ lưu cống đập Ba Lai có phương án sản xuất phù hợp.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN