Liên đoàn Lao động tỉnh Hội nghị Ban Chấp hành (khóa VIII)

15/04/2012 - 15:52

Ngày 10-4-2012, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa VIII. Hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2013-2018 và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Kế hoạch số 02 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công văn số 1007 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp.

Qua đó, Hội nghị đã thống nhất thời gian tổ chức và hoàn thành Đại hội như sau: Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoàn thành vào quý III-2012, Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở (huyện, ngành) hoàn thành vào quý IV-2012 và Đại hội Công đoàn tỉnh trong quý I-2013; đồng thời chọn CĐCS xã Long Định (Bình Đại), CĐCS Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Bến Tre và LĐLĐ huyện Bình Đại làm điểm chỉ đạo Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018; tờ trình về việc bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa VIII còn khuyết và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm cho quy trình bổ sung 6 ủy viên Ban Chấp hành và 3 ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2008-2013. Sau cùng, Hội nghị lưu ý các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện những công việc trọng tâm trong năm 2012, nhất là tổ chức triển khai thực hiện tốt những hoạt động của “Tháng Công nhân”.

Quốc Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN