Lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn để giới thiệu vào cơ quan dân cử

15/03/2011 - 15:49
Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XII tiếp xúc cử tri xã Tân Mỹ (Ba Tri).

Trong thời điểm này, các địa phương, cơ quan, đơn vị đang tiến hành các bước chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp diễn ra vào ngày 22-5 tới. Mục tiêu cuối cùng của công tác bầu cử là lựa chọn người thật sự đủ tài, đủ đức bầu vào cơ quan dân cử. Vì vậy, việc chuẩn bị người để giới thiệu ứng cử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ông Nguyễn Quốc Bảo – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông tin một số định hướng trong công tác này.

Phóng viên: Thưa ông, công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu hiệp thương, đưa ra danh sách chính thức để dân bầu chọn đại biểu HĐND các cấp đang được các cơ quan chức năng thực hiện dựa vào tiêu chuẩn nào?

- Ông Nguyễn Quốc Bảo: Đại biểu HĐND và người giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND. Đó là những người phải có tài, đức, thật sự đủ năng lực để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đối với chức danh lãnh đạo chính quyền các cấp, cần nhấn mạnh tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ; khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ; phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, không quan liêu, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật.

Về tiêu chuẩn chính trị, không đưa vào danh sách bầu cử đại biểu HĐND những người vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-7-2007 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận.

Vì là cơ quan dân cử nên yếu tố cơ cấu, thành phần đại biểu là vấn đề được đặc biệt quan tâm?

- Đúng vậy! Dự kiến và định hướng cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất. Đại biểu HĐND tỉnh, huyện và cơ sở  phải đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý về tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người ngoài Đảng, tôn giáo… Tùy tình hình cụ thể của mỗi đơn vị hành chính để dự kiến và điều chỉnh cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp phù hợp ở mỗi địa phương theo định hướng: đại biểu trẻ dưới 35 tuổi phấn đấu đạt tỷ lệ chung không dưới 15%; đại biểu là nữ đạt tỷ lệ chung khoảng 30% trở lên; đại biểu là người ngoài Đảng, phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 10%.

Ở những địa phương có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống hoặc có đông đồng bào theo đạo, định hướng đạt tỷ lệ hợp lý đại biểu là người dân tộc ít người, đại biểu đại diện cho tổ chức tôn giáo hoặc là người có đạo phù hợp với đặc điểm và tình hình cụ thể của mỗi địa phương.

Đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND các cấp sẽ được định hướng dựa theo cơ cấu, tiêu chí nào, thưa ông?

- Chức danh chủ tịch HĐND, căn cứ vào đặc điểm của địa phương có thể cơ cấu đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy kiêm nhiệm. Riêng đối với cấp xã, những nơi thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND thì bố trí chủ tịch HĐND là phó bí thư Đảng ủy hoặc thường trực Đảng ủy kiêm nhiệm (nơi không có phó bí thư). Việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND cấp huyện, thành phố và cơ sở phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ và phương án nhân sự đã được cấp ủy chuẩn bị và được Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên phê duyệt. Trường hợp cần thiết phải thay đổi thì báo cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.

Về số lượng đại biểu HĐND các cấp thì sao, thưa ông?

- Việc xác định tổng số đại biểu HĐND cho mỗi huyện, thành phố và mỗi xã, phường, thị trấn được dựa theo số dân của đơn vị hành chính đó và là con số lẻ. Đối với HĐND cơ sở, các xã, thị trấn có từ 4 ngàn người trở xuống được bầu 25 đại biểu, trên 4 ngàn người thì cứ thêm 2 ngàn người được bầu thêm 1 đại biểu nhưng tổng số không quá 35 đại biểu; phường có từ 8 ngàn người trở xuống được bầu 25 đại biểu, trên 8 ngàn người thì cứ thêm 4 ngàn người được bầu thêm 1 đại biểu nhưng tổng số không quá 35 đại biểu.

Đại biểu HĐND cấp huyện, nếu từ 80 ngàn người trở xuống thì được bầu 30 đại biểu, có trên 80 ngàn người thì cứ thêm 10 ngàn người được bầu thêm 1 đại biểu nhưng tổng số không quá 40 đại biểu. Thành phố trực thuộc tỉnh, nếu có từ 100 ngàn người trở xuống thì được bầu 30 đại biểu và nếu có trên 100 ngàn người thì cứ thêm 10 ngàn người được bầu thêm 1 đại biểu, tổng số không quá 40 đại biểu.

Theo quy định, nếu tỉnh có từ 1 triệu người trở xuống thì được bầu 50 đại biểu, có trên 1 triệu người, cứ thêm 50 ngàn người được bầu thêm 1 đại biểu nhưng tổng số không quá 85 đại biểu.

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 55; cấp huyện, thành phố được bầu tất cả 320 đại biểu và cấp xã, phường, thị trấn có tổng số đại biểu được bầu vào HĐND là 4.380 người.

Thưa ông, việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp sẽ được thực hiện thế nào nhằm đảm bảo được yêu cầu phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ?

- Đối với mỗi chức danh lãnh đạo trong HĐND, UBND, tổ chức Đảng chỉ giới thiệu 1 đại biểu tham gia ứng cử theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên tự ứng cử đại biểu HĐND, UBND các cấp phải là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, chấp hành đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu HĐND, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND, đồng thời phải được tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý đảng viên đó đồng ý.

Xin cảm ơn ông!

Phương Yến (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN