Lực lượng Hậu cần Công an nhân dân 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành

25/01/2008 - 10:03

Thường xuyên luyện tập để nâng cao kỷ năng chiến đấu. Ảnh: Anh Dũng.

Hậu cần là một bộ phận rất quan trọng, làm nhiệm vụ đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác, chiến đấu cho lực lượng CAND. Với ý nghĩa đó, ngày 27-6-2001 Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định xác định ngày 25-1 hàng năm là ngày truyền thống lực lượng hậu cần CAND. Mỗi chiến công, thành tích và từng bước trưởng thành phát triển của lực lượng CAND đều có vai trò đóng góp quan trọng của lực lượng Hậu cần CAND.

Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng đứng trước những khó khăn, thách thức mới. Bộ máy hậu cần các cấp được kiện toàn, đảm bảo công tác hậu cần CAND đã có sự chuyển đổi toàn diện, từ nhận thức đến hoạt động thực tiễn. Trong đó, đã chuyển đổi cơ bản cơ chế và phương thức đảm bảo hậu cần kỹ thuật, kết hợp giữa tiền tệ hóa và trang bị hiện vật phù hợp với thời kỳ đổi mới của đất nước và tổ chức nhiệm vụ của lực lượng CAND. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ gắn với từng bước nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ với hàm lượng kỹ thuật cao, công nghệ mới trên các lĩnh vực phục vụ công tác nghiệp vụ an ninh, tình báo, kỹ thuật hình sự, cơ yếu, thông tin liên lạc, phương tiện giao thông thủy, bộ; phương tiện thiết bị chữa cháy; vũ khí, công cụ hỗ trợ và các thiết bị chuyên dùng khác, đáp ứng kịp thời công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Công tác xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo, công tác y tế đã có bước chuyển biến tích cực, phục vụ tốt yêu cầu xây dựng lực lượng CAND từng bước chính quy, hiện đại.

Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng hậu cần CAND nói chung, lực lượng Hậu cần Công an tỉnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách. Trong kháng chiến chống Pháp, điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ, toàn lực lượng, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy “Tự sản xuất, tự nuôi sống” đã tăng cường sản xuất tự túc, tổ chức lực lượng dũng cảm, mưu trí len lỏi vào vùng địch tạm chiếm vận động nhân dân giúp đỡ mua lúa gạo, thuốc men đem vào vùng căn cứ cất giấu để dự trữ nuôi quân. Lực lượng cử cán bộ đến Xưởng Công an Nam bộ học cách sản xuất vũ khí để về thành lập xưởng. Từ tháng 7-1948 đến tháng 7-1954 xưởng đã sản xuất được 435 khẩu súng ngắn, 3.240 viên đạn; nhiều đạn nhọn và sửa chữa súng các loại từ nơi khác gởi về. Ngoài công tác, chiến đấu, ta còn làm tốt công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Tháng 2-1947, thi hành chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ty Công an Bến Tre đã lập trại giáo hóa đóng tại cồn Rừng (Thạnh Phú); trại có lúc lên đến 300 người, theo phương châm “Giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp với lao động”.

Huy Phục

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN