Lực lượng tham mưu - âm thầm những chiến công

12/04/2011 - 16:42

Khi chính quyền cách mạng mới thành lập, lực lượng công an nhân dân ra đời, các bộ phận làm công tác văn phòng tham mưu giúp việc cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy cũng được hình thành. Ngày 18-4-1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ra Nghị định số 121/NĐ qui định về tổ chức Việt Nam công an vụ, từ Trung ương đến địa phương gồm 3 cấp; ở mỗi cấp đều có tổ chức Văn phòng làm nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cấp lãnh đạo trong chỉ huy, điều hành công việc. Ngày 18-4-1946 được xem là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng tham mưu công an nhân dân (CAND); và ngày này hàng năm được chọn làm ngày truyền thống của lực lượng tham mưu CAND Việt Nam.

Phát huy truyền thống 65 năm của lực lượng tham mưu CAND, lực lượng tham mưu các cấp của Công an Bến Tre luôn khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong toàn bộ hoạt động của lực lượng Công an tỉnh nhà. Dù ở bất cứ điều kiện nào, công tác tham mưu cũng luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, gắn liền với sự trưởng thành của lực lượng công an các cấp. Trong mỗi thành tựu, mỗi chiến công mà lực lượng công an Bến Tre giành được đều có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng tham mưu. Đội ngũ làm công tác tham mưu đã thực hiện tốt chức năng phục vụ các cấp ủy Đảng và lãnh đạo công an các cấp trong việc tổ chức nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình để đề xuất lãnh đạo và chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện chủ trương, phương châm công tác, đối sách và tổ chức triển khai thực hiện cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính qui, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Trong những năm gần đây, lực lượng tham mưu Công an tỉnh đã giúp cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp, phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; thực hiện tốt chế độ báo cáo và tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh nắm chắc và chỉ đạo sâu sắc các mặt công tác công an, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quần chúng trong việc phối hợp với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT; triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các lễ hội lớn của đất nước và của địa phương. Trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, lực lượng đã phối hợp chặt với các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình từ xa và tại cơ sở. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn TTATXH, đã làm tốt chức năng tham mưu nòng cốt của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết

09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; chủ trì thực hiện có hiệu quả đề án 3 và 4 về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; đồng thời, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của ban chỉ đạo các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa công tác đấu tranh thường xuyên với tổ chức hàng chục cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH theo tuyến, địa bàn. Bên cạnh các mặt công tác nêu trên, lực lượng tham mưu công an trong tỉnh còn làm tốt chức năng giúp cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp chỉ đạo sát sao công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND.

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công, đội ngũ làm công tác tham mưu trong Công an tỉnh không ngừng nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu cho các cấp lãnh đạo, chỉ huy làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các qui định của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ ANTT. Ở lĩnh vực công tác xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, lực lượng làm công tác tham mưu tiếp nhận, phân loại, xử lý công văn, tài liệu đến và đi, quản lý in ấn tài liệu, thực hiện chặt chẽ chế độ văn thư, lưu trữ, viễn thông tin học; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc quản lý hệ thống dữ liệu chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như công tác thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; quản lý công tác pháp chế, thường trực giúp giám đốc cải cách công tác tư pháp, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện qui chế dân chủ trong Công an tỉnh, tổng kết lịch sử, nghiên cứu khoa học về ANTT của Công an tỉnh…

Cùng với lực lượng tham mưu Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu ở công an các đơn vị, địa phương cũng luôn bám sát vị trí, nhiệm vụ công tác của mình, thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chỉ huy chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, chiến đấu của đơn vị, địa phương. Các anh chị luôn hăng say công tác, tích cực nghiên cứu, chủ động nắm tình hình, kịp thời đề xuất chỉ huy có những biện pháp, cách làm sát hợp nhằm làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình.

Với những thành tựu đã đạt, năm 2010, đơn vị tham mưu Công an tỉnh vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc; nhiều cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Mong rằng, đội ngũ làm công tác tham mưu trong Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình; không ngừng học tập, nghiên cứu để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH tại địa phương.

Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN