Lực lượng vũ trang Ba Tri thực hiện tốt công tác dân vận

13/09/2013 - 07:52

Thực hiện Nghị quyết số 335/2003 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của Lực lượng vũ trang Quân khu trong giai đoạn mới”, Nghị quyết số 359/2007 của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bến Tre “Về lãnh đạo công tác vận động quần chúng của Lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới” và kế hoạch công tác dân vận của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ba Tri đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân đội cho lực lượng vũ trang (LLVT) và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhận thức của LLVT và nhân dân nâng lên rõ rệt.

Được đổi mới về nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động, công tác dân vận được nâng lên, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Hệ thống chính trị từng bước chuyển biến, đời sống nhân dân và LLVT được ổn định.

Đảng ủy, Ban CHQS tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trên lĩnh vực đất đai, việc quản lý hành chính trên lĩnh vực quốc phòng; thực hiện tốt công tác xây dựng chi bộ quân sự, chi bộ trong lực lượng dự bị động viên vững mạnh toàn diện.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, cán bộ, chiến sĩ LLVT ủng hộ các quỹ, như: Phòng chống lụt bão, Đền ơn đáp nghĩa, Vì trẻ thơ, Vì người nghèo, Nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo khuyết tật, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội, đạt trên 85 triệu đồng; vận động các đơn vị trong và ngoài quân đội hỗ trợ xây dựng 23 nhà tình nghĩa, 27 nhà tình thương, 10 nhà đại đoàn kết, 9 nhà đồng đội cho gia đình chính sách và lực lượng dự bị động viên nghèo, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách. Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn trích quỹ sản xuất tổ chức thăm, tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình chính sách, với tổng số tiền trên 375 triệu đồng; thực hiện tốt Quyết định 290, 188, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ, được trên giải quyết 3.993 đối tượng, với số tiền trên 11 tỷ đồng. Trong các đợt huấn luyện dã ngoại, LLVT kết hợp làm công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân tu sửa 86.650m đường; phát quang cây hai bên đường khoảng 62.403m và tu sửa 45 cây cầu, sửa chữa 3.041 căn nhà, 45 phòng học, đắp 39.000m tuyến đê; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai…

Trong những năm qua, công tác vận động quần chúng của LLVT huyện Ba Tri đã góp phần xây dựng xã văn hóa. Đến nay, 21/24 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa, xây dựng 2 xã điểm nông thôn mới.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác dân vận cũng còn một số hạn chế. Đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa được thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa phong phú. Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể có lúc chưa chặt chẽ; việc nắm bắt tình hình dư luận còn chậm, chưa kịp thời phản ánh tình hình ở cơ sở. Một số cán bộ đã được bồi dưỡng nhưng nhận thức chưa sâu, chưa phát huy hết trách nhiệm được giao. Nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động chưa phong phú.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận thức sâu rộng về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân đội, tham gia tích cực vào các hoạt động cách mạng của địa phương.

Đặng Văn Tâm (Ban CHQS huyện Ba Tri)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN