Luôn đặt lợi ích Quốc gia lên hàng đầu

07/02/2010 - 19:28

Đây là lời căn dặn của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng lãnh sự Việt Nam mới được bổ nhiệm

Sáng 7/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng lãnh sự Việt Nam mới được bổ nhiệm.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh căn dặn: trong hoạt động, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng lãnh sự Việt Nam phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc mừng các vị vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng lãnh sự. Tổng Bí thư nêu rõ: Đây là trọng trách, vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm vô cùng to lớn với từng đồng chí mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Các Đại sứ là người đại diện cho đất nước và con người Việt Nam luôn yêu chuộng hoà bình; anh hùng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; cần cù, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế.

Trong không khí gần gũi, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao đổi với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng Lãnh sự Việt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ. Tổng Bí thư nêu rõ: 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta từ chỗ chưa có tên trên bản đồ thế giới thì đến nay với những thành tựu to lớn trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới đã được khẳng định, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Đây chính là cơ sở rất thuận lợi cho các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng lãnh sự Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ. 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị trong thực hiện nhiệm vụ, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao phải luôn giữ vững nguyên tắc, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế... Đồng thời nắm vững đường lối đối nội để góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại ở từng địa bàn, phục vụ cho sự phát triển đất nước. Mục tiêu cao nhất của hoạt động đối ngoại là góp phần giữ vững môi trường, hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới... Trong hoạt động phải luôn gắn kết giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hoá. Trong bối cảnh mới, cùng với ngoại giao Nhà nước thì các Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài phải chú ý tăng cường quan hệ với các đảng phái, đoàn thể, tổ chức quần chúng, quan hệ nghị viện, quan hệ đa phương trong các tổ chức quốc tế...

Tổng Bí thư cũng nhắc nhở các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao luôn làm theo đường lối, tư tưởng, phong cách, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Qua hành động, việc làm của mình, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao làm cho bạn bè quốc tế ngày càng hiểu sâu và hiểu đúng về đất nước, con người Việt Nam. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng lãnh sự cần chủ động và tích cực có biện pháp đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài; tăng cường hơn nữa việc quảng bá, giữ gìn hình ảnh, văn hoá Việt ra thế giới...

Đại diện cho các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường hứa sẽ quán triệt sâu sắc những nhiệm vụ và lời căn dặn của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác của mình, phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước /.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN