Lương Hòa quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới

10/06/2020 - 07:14

BDK - Lương Hòa là một xã thuần nông thuộc huyện Giồng Trôm, với vườn cây trái xum xuê được bao bọc bởi những con sông. Hiện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM).

Khánh thành cầu nông thôn mới xã Lương Hòa.

Khánh thành cầu nông thôn mới xã Lương Hòa.

Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa Trương Hoàng Hà cho biết: Kinh tế địa phương ngày một phát triển và đang tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Đến nay, xã có 10 doanh nghiệp và 368 hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả. Trong thời gian qua, xã tập trung triển khai chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; củng cố và thành lập 8 tổ hợp tác (THT) hoạt động theo Nghị định số 151/NĐ-CP, trong đó có THT cây có múi; THT nuôi ong lấy mật; THT bưởi da xanh; THT nuôi dê; THT cam xoàn... Hiện toàn xã có trên 608ha trồng dừa, sản lượng đạt gần 9.500 trái/ha/năm; 673ha trồng cây có múi (nhiều nhất huyện), được trồng chuyên canh và xen trong vườn dừa, năng suất ước đạt 8,5 tấn/ha/năm, chủ yếu là bưởi, cam…

Xã đã xây dựng đạt 9/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí còn lại đạt từ 50 - 85%. Xã đang mở rộng các đường chính của xã, đường liên ấp. Hiện xã tập trung thực hiện 5 tiêu chí khó trong Bộ Tiêu chí xây dựng xã NTM là: giao thông, trường học, cơ cấu lao động, tổ chức sản xuất, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa và hệ thống chính trị. Để thực hiện các tiêu chí trên cần phải có sự hỗ trợ của các cấp như xây dựng mô hình hành chính của xã và một số tuyến đường giao thông liên xã.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách và hộ nghèo được hỗ trợ kịp thời. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã đã vận động xây tặng 61 căn nhà tình nghĩa, 65 căn nhà tình thương và hàng ngàn phần quà trong dịp lễ, Tết.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Hòa xác định, trong công tác xây dựng Đảng, xã quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới theo hướng chất lượng; rà soát lại quy chế làm việc của Đảng ủy và phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên, lấy kết quả thực hiện làm thước đo cho hiệu quả công việc. Tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cụ thể, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các hội, đoàn thể trong công tác vận động nhân dân và vai trò nêu gương của cấp ủy đảng và người đứng đầu. Chú trọng việc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên. Giữ vững chế độ thông tin từ xã xuống ấp và từ ấp lên xã.

Xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia  phong trào xây dựng NTM đến tận người dân và phân công cụ thể từng đầu việc, phấn đấu đến cuối năm 2020, xã hoàn thành 4 tiêu chí cứng trong xây dựng  NTM. Tập trung xây dựng THT, hợp tác xã đúng thực chất, không chạy theo thành tích.

“Phương châm thực hiện xuyên suốt của Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” - Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa Trương Hoàng Hà cho biết.

Trong nhiệm kỳ tới, xã tập trung xây dựng một số công trình trọng điểm như: Khu hành chính UBND xã, cầu Đúc Sập (liên xã Lương Hòa - Long Mỹ); mở rộng, xây mới các tuyến đường liên tổ, liên ấp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1 - 1,5%.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo công tác quản lý đảng viên.

Tập trung phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế tập thể gắn với du lịch sinh thái.

Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Xây dựng xã đạt 19/19 tiêu chí NTM vào năm 2021. 

 Bài, ảnh: H. Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN