Lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười soi sáng con đường phát triển CNXH trong thế kỷ XXI

11/10/2007 - 20:51

Trong những ngày này, những người Cộng sản Nga và Thế giới đang long trọng kỷ niệm lần thứ 90 Ngày Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga thành công.

Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Liên bang Nga đã có cuộc phỏng vấn ông Genadi Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga .

 

PV: Thưa ông, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 90 Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, ông có thể đánh giá ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng này, đặc biệt nhìn từ góc độ thực tiễn hiện nay?

 

Ông Zyuganov: Năm 2007, chúng ta kỷ niệm lần thứ 90 Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. Đây là sự kiện cực kỳ quan trọng trong lịch sử thế giới, mở ra một thời đại mới. Đặc điểm nổi bật của thời đại đó là Nhà nước Xô viết ra đời và bước lên con đường phát triển mới, không đi theo chủ nghĩa tư bản. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nhà nước Xô viết đã xây dựng được nền kinh tế quốc dân vững mạnh dựa trên nền tảng công nghiệp và thực hiện những cải cách xã hội sâu sắc, thúc đẩy phát triển văn hóa, giáo dục và khoa học. Đã hình thành một thế hệ mới là thế hệ những người Xô viết. Đó là những người lao động cần cù, sáng tạo và chiến đấu anh hùng. Những nhân tố đó đã bảo đảm cho thắng lợi vĩ đại của nhân dân Xô viết trong cuộc chiến tranh giữ nước, không chỉ giải phóng Liên Xô khỏi ách xâm lược mà còn loại trừ hiểm họa phát xít cho toàn thế giới. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, đất nước Xô viết đã mở đường nghiên cứu vũ trụ, đã xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội cho mọi người dân và giành được nhiều thành tựu to lớn khác. Đất nước Xô viết và chế độ xã hội chủ nghĩa sinh ra từ Cách mạng Tháng Mười là hình mẫu cao đẹp về sự biến đổi xã hội phục vụ con người.


Ngày nay, khi những tư tưởng của chủ nghĩa xã hội đã bị phản bội ở đất nước chúng tôi, khi chế độ tư bản bóc lột đã được dựng lên thì chúng tôi một lần nữa càng thấy rõ Tháng Mười vĩ đại có ý nghĩa như thế nào, những lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười cao đẹp như thế nào đối với mỗi người.


Sau khi Liên Xô tan rã, thế gi

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN