Mặn tiếp tục tăng cao từ ngày 20-2-2021

18/02/2021 - 20:00

BDK - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh hiện đang ít biến đổi nhưng sẽ tiếp tục tăng dần từ ngày 20-2-2021. Nhất là trong các ngày từ 21 đến 23-2-2021, độ mặn trên các sông chính sẽ vào sâu hơn so với tuần qua.

Độ mặn 4‱ có khả năng xâm nhập vào cách các cửa sông chính từ 38 - 56km, đến địa bàn các xã: Long Định (Bình Đại), An Hiệp (Châu Thành), Thanh Tân, Khánh Thạnh Tân (Mỏ Cày Bắc). Độ mặn 1%o có khả năng xâm nhập vào cách các cửa sông chính từ 50 - 70km, đến địa bàn các xã: Tân Thạch (Châu Thành), Long Thới, Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách).

Về khả năng xuất hiện nước ngọt (độ mặn nhỏ hơn hoặc bằng 0,5‱) trên các sông như sau: trên sông Cửa Đại, các vị trí cách cửa sông từ 49km trở lên, từ địa bàn xã Tân Thạch, Quới Sơn (Châu Thành) ngược về thượng nguồn lúc triều thấp; trên sông Hàm Luông, các vị trí cách cửa sông từ 61km trở lên, từ địa bàn xã Phú Sơn (Chợ Lách), Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc) ngược về thượng nguồn lúc triều thấp; trên sông Cổ Chiên, các vị trí cách cửa sông từ 45km trở lên, từ địa bàn xã Thành Thới B, Cẩm Sơn (Mỏ Cày Nam) ngược về thượng nguồn lúc triều thấp.

Mức độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp độ 1, tình hình xâm nhập mặn vẫn còn diễn biến. Ngành chức năng khuyến cáo các địa phương theo dõi chặt chẽ việc đóng mở cống đầu mối hợp lý. Người dân kiểm tra độ mặn trước khi sử dụng nước tưới tiêu, chủ động trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm khi độ mặn còn thấp.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa xâm nhập mặn

BÌNH LUẬN