Mặt trận Tổ quốc TP. Bến Tre - Một chặng đường phát triển

25/04/2014 - 07:36
Hộ nghèo trên địa bàn thành phố Bến Tre nhận quà Tết. Ảnh: Đặng Bảy

Có thể ví vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP. Bến Tre như chất keo kết chặt mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc thực hiện các mục tiêu lớn của thành phố những năm qua.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Bến Tre diễn ra trong ngày 24 và 25-4-2014, nhiệm kỳ 2014-2019. Đây là quãng thời gian nằm trong lộ trình TP. Bến Tre phấn đấu xây dựng hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng gồm phát triển lên đô thị loại II, thành phố văn hóa, xã nông thôn mới.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ TP. Bến Tre đã nỗ lực góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn thành phố hiện có 72/72 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, xét công nhận 6 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa kiểu mẫu, công nhận mới 5 xã, phường văn hóa, nâng tổng số toàn thành phố hiện nay có 17/17 xã, phường đạt chuẩn văn hóa. Cuộc vận động đã khơi dậy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ nhau; đời sống kinh tế nhiều hộ dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm kinh tế có hiệu quả, đã góp phần tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 đạt 29 triệu đồng/năm, đến 2013 tăng lên 54,8 triệu đồng/người/năm. Đồng thời, Cuộc vận động cũng phát huy được nội lực và tinh thần tự quản của người dân ở từng cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào việc phát triển kết cấu hạ tầng, như: nhựa hóa, bê-tông hóa 79km đường, xây dựng mới 41 cây cầu, trên 22km đường cống thoát nước, trên 71 đường chiếu sáng công cộng... Tổng kinh phí thực hiện hơn 104 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 21 tỷ đồng. Đây cũng là tiền đề xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn hóa, đô thị loại II và xã nông thôn mới.

Bên cạnh đó, MTTQ còn vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, kịp thời phát hiện và cung cấp cho ngành chức năng gần 2.000 nguồn tin có giá trị; cảm hóa, giáo dục hơn 1.800 đối tượng lầm lỗi, sửa chữa tiến bộ và hòa nhập cộng đồng, góp phần kéo giảm 15% tỷ lệ phạm pháp hình sự, 5% tệ nạn xã hội. Cuộc vận động Ngày vì người nghèo qua 5 năm đã nhận được hơn 9 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, đã xây tặng 582 căn nhà tình thương cho hộ nghèo và 78 căn nhà tình nghĩa, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 2,4% xuống còn 1,66%.

TP. Bến Tre là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bến Tre. Trong những năm qua, thành phố đã được các ngành, các cấp quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tốc độ đô thị hóa nhanh… sẽ tác động, ảnh hưởng nhất định đến các giai tầng xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trước tình hình đó, MTTQ TP. Bến Tre sẽ tiếp tục phát huy vai trò và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP. Bến Tre: duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 60 triệu đồng/người trở lên; kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,5%; tập trung xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn hóa, đô thị loại II và xã nông thôn mới.

Trên cơ sở đó, MTTQ thành phố đề ra nhiệm vụ là không ngừng xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ. Chuyển hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư và hộ gia đình làm cơ sở để hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

T.THẢO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN