Mặt trận Tổ quốc với công tác xây dựng chính quyền

17/11/2009 - 08:06

Tham gia xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Với vai trò và trách nhiệm của mình, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, giám sát và các hoạt động phối hợp khác. Nhìn chung, MTTQ các cấp cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực MTTQ tỉnh và các thành viên đã cùng đoàn đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến xây dựng nhiều dự án luật. MTTQ các cấp trong tỉnh tổng kết 10 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam, đóng góp những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình hiện nay, chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung luật này trong thời gian tới. Song song với công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đề án 02-121/TTg về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư được triển khai từ năm 2007. Điểm nổi bật của đề án này là thành lập các nhóm nòng cốt ở 20 khu dân cư điểm, mỗi nhóm từ 5-11 thành viên, chủ yếu là những người trong ban công tác mặt trận. Các nhóm này được tập huấn về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng và được cấp tài liệu tuyên truyền. Trên cơ sở nhóm điểm, các huyện, thành phố cũng đã mở rộng thành lập nhóm nòng cốt ở khu dân cư. Vì là tuyên truyền pháp luật cho dân nên cách nói, cách làm gần gũi, dễ hiểu và có thể tuyên truyền bất kỳ lúc nào khi người dân cần hoặc trong điều kiện có thể. Mặc dù có chủ trương nhưng do chưa có sự thống nhất về kinh phí ở cấp huyện và xã, trong năm 2009 không có kinh phí dự trù nên hoạt động của nhóm nòng cốt đang bị ngưng trệ. Ngoài hoạt động này, Ban Thường trực MTTQ tỉnh còn biên soạn tài liệu về các luật đưa xuống các ấp, khu phố tổ chức tuyên truyền ra dân. Mặt trận và đoàn thể các cấp còn thường xuyên phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh và các chi nhánh, tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân tại các xã.
Đối với công tác giám sát, MTTQ tỉnh và các cấp tham gia cùng các ngành giám sát trên nhiều lĩnh vực. Trong năm 2009, MTTQ tỉnh đã cùng các ban của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND và các chuyên đề về an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, ma túy, tham nhũng, công tác xét xử của tòa án, thi hành án; việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong xây dựng cơ bản… ở một số huyện và các cơ quan cấp tỉnh. Cùng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân; triển khai đề án kiên cố hóa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên. Cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện giám sát việc thực hiện các quy định, chế độ, chính sách đối với người bị tạm giam, tạm giữ, phạm nhân. MTTQ còn tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ trợ tiền Tết cho hộ nghèo, quy trình bình xét hộ nghèo… Qua giám sát, MTTQ đều có nêu nhận xét, góp ý và kiến nghị cụ thể các vấn đề cần xem xét, giải quyết. Tuy còn một số hạn chế nhất định như hoạt động giám sát của hệ thống mặt trận chưa nhiều, chưa thường xuyên nhưng công tác giám sát đã có tác dụng khá tốt, giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền những nơi được giám sát khắc phục những sai sót, đưa hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp, đúng pháp luật.
Riêng hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã có nhiều nơi hoạt động khá tốt như An Bình Tây (Ba Tri); Nhơn Thạnh, phường 1 (thành phố Bến Tre); Mỹ Thạnh (Giồng Trôm); Thới Lai, Lộc Thuận (Bình Đại); Thạnh Hải (Thạnh Phú)… Nhiều vụ việc trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, các quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng công trình công cộng tại địa phương… được ban thanh tra nhân dân giám sát rất chặt chẽ. MTTQ tỉnh đã phối hợp với Thành phố tổ chức tổng kết mô hình ban thanh tra nhân dân, có sự tham dự của các huyện và trưởng ban thanh tra nhân dân các xã được chọn làm điểm. Qua đó nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong thời gian tới.
Ngoài ra, MTTQ các cấp còn phối hợp tham gia xây dựng chính quyền ở các mặt như giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp dân, tổ chức cho các đại biểu dân cử tiếp xúc cử tri, xét đưa các đối tượng phạm pháp vào cơ sở giáo dục, vận động nhân dân tham gia tốt pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cấp xã…
Nhiệm vụ xây dựng chính quyền trong những năm tới có ý nghĩa đặc biệt. Đó là việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã (2 năm/lần) theo Pháp lệnh 34 của Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cấp xã. Trong năm 2010, giám sát công tác nhân sự chuẩn bị đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ các cấp. Tiếp đó là tập huấn, chuẩn bị công tác bầu cử hội đồng nhân dân 3 cấp, bầu cử Quốc hội trong năm 2011… MTTQ có vai trò và trách nhiệm to lớn trong việc tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, đã được xác định trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng và nhiều luật khác. Với quyết tâm cao, hy vọng MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN