Mặt trận Trung ương triển khai công tác Mặt trận năm 2020

11/02/2020 - 15:38

BDK.VN - Ngày 10-2-2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2020 với Mặt trận 63 tỉnh, thành phố.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh, các đồng chí trong Ban Thường trực, cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Tham dự hội nghị, đại biểu được quán triệt Công văn số 77-CV/TW, ngày 21-1-2020 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng và các chuyên đề gồm: “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; “Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước trong giai đoạn hiện nay”; “Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”; “Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; “Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, năm 2020 là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn, do đó công tác Mặt trận cũng đòi hỏi phải có nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả. Trước mắt, toàn hệ thống Mặt trận cần tiếp tục chung tay, chung sức cùng với Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan kiểm soát dịch nCoV, hạn chế thấp nhất hiện tượng lây nhiễm trên địa bàn.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ các địa phương nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX để hoạt động của Mặt trận phải gắn với những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2020.

Đặc biệt, MTTQ các cấp phải tham gia vào quá trình chuẩn bị văn kiện và nhân sự trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN