Mít tinh trọng thể kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

03/02/2008 - 03:36

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong 78 năm qua đã chứng minh: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định của mọi thắng lợi của cách mạng; đó là trường học vĩ đại mà Đảng ta được tôi luyện thử thách và ngày càng trưởng thành.

Sáng 2/2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm lần thứ 78 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đế́n dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam…cùng hơn 1.000 đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô .


Trước lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính Trị  cùng các vị lãnh đạo thành phố Hà Nội đã vào Lăng đặt hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 


Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành uỷ Hà Nôi Phạm Quang Nghi điểm lại chặng đường lịch sử cách mạng nước ta trong 78 năm qua, nêu rõ dù đường đi có lúc quanh co phức tạp nhưng theo quy luật vận động của lịch sử với bản lĩnh chính trị vững vàng với tài năng lãnh đạo và đức hy sinh cao cả một lòng vì nước vì dân, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới từng bước đưa đất nước quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội. Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, chính trong quá trình đó Đảng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm vô cùng quý báu hun đúc lên truyền thống vẻ vang mà chúng ta đang ra sức giữ gìn và phát huy. Toàn bộ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong 78 năm qua đã chứng minh rằng: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định của mọi thắng lợi của cách mạng; đó là trường học vĩ đại ma

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN