Mít-tinh trọng thể kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

02/02/2012 - 17:43
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu 60 năm, 50 năm tuổi Đảng cho các đồng chí lão thành cách mạng. Ảnh: T.Long

Đêm 1-2-2012, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tri đã long trọng tổ chức mít-tinh kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2012). Đến dự mít-tinh có các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh, huyện và đại diện nhân dân huyện Ba Tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy Ba Tri đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 82 năm ra đời và trưởng thành. Từ cuối thế kỷ thứ XIX đến đầu thế kỷ thứ XX, đất nước ta đặt dưới ách cai trị hà khắc của bọn thực dân Pháp, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than cùng cực, đất nước trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, mâu thuẫn dân tộc diễn ra gay gắt, hàng loạt các phong trào yêu nước theo khuynh hướng và tư tưởng khác nhau đã nổ ra liên tiếp. Trong bối cảnh ấy, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước. Người đã đưa ra kết luận “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Từ đây, Nguyễn Ái Quốc gia nhập Quốc tế Cộng sản, ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta. Trong thời gian này, các điều kiện thành lập Đảng ngày càng chín mùi và ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), một hội nghị hợp nhất ba tổ chức Đảng trong nước đã được tiến hành và Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập để thống nhất lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

Chặng đường 82 năm ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Là người lãnh đạo cách mạng và là người con trung hiếu của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta lãnh đạo cách mạng Việt Nam và cả dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại nền độc lập, tự do cho dân tộc. Tại Bến Tre, tháng 4-1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập tại xã Tân Xuân (Ba Tri), gồm 11 đồng chí, do đồng chí Trần Văn An làm Bí thư. Một năm sau (1931), số lượng đảng viên đã phát triển lên 100 người, sinh hoạt tại 20 chi bộ. Đến tháng 5-1931, Tỉnh ủy Bến Tre được thành lập.

Chặng đường 82 năm qua, trong những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có sự đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, đã làm nên cuộc Đồng khởi 1960, góp phần đi đến thắng lợi 30-4-1975. Đối với huyện Ba Tri, sau ngày đất nước thống nhất, hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề, tiềm lực kinh tế hầu như không có gì, hạ tầng nông thôn bị chiến tranh tàn phá… Trước những khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Tri luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhân dân Ba Tri ra sức phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần tự lực, tập trung xây dựng lại quê hương Ba Tri ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bước sang năm 2012, Ba Tri tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục - đào tạo; quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tăng thu nhập và tăng mức sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN