Mỏ Cày Bắc: Công tác chuẩn bị đại hội đáp ứng yêu cầu

24/02/2020 - 07:28

BDK - Công tác tổ chức thực hiện các phần việc chuẩn bị đại hội (ĐH) đảng bộ cấp xã, huyện trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc đến thời điểm hiện tại cơ bản hoàn chỉnh và đáp ứng yêu cầu.

Ra mắt Ban Chi ủy Chi bộ ấp điểm Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây.

Ra mắt Ban Chi ủy Chi bộ ấp điểm Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây.

158 chi bộ hoàn thành đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 183 ngày 19-7-2019 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về ĐH đảng bộ 3 cấp, BTV Huyện ủy Mỏ Cày Bắc đã cụ thể hóa thành kế hoạch và triển khai, quán triệt đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động và thực hiện các công trình chào mừng.

Huyện đã thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tổ giúp việc của từng tiểu ban; xây dựng chương trình làm việc của tiểu ban. Tiểu ban phục vụ có 4 tổ trực thuộc: tổ thông tin tuyên truyền và trang trí; tổ an ninh; tổ y tế; tổ hậu cần. Các tổ xây dựng kế hoạch hoạt động và thông qua Thường trực Huyện ủy. Các xã cũng thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự để tham mưu, phục vụ cho công tác chuẩn bị ĐH cấp mình.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Thanh Truyền cho biết, hiện có 152/158 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, 6/10 chi bộ trực thuộc đảng bộ ngành tổ chức thành công ĐH. Mỗi xã chọn 1 ấp tổ chức ĐH điểm. Các chi bộ còn lại sẽ kết thúc ĐH trong tháng 2-2020.

Đối với ĐH cấp huyện, huyện đã thông qua BTV và Ban Chấp hành (BCH) cho ý kiến lần 1 đối với báo cáo chính trị và kiểm điểm BCH. Tiểu ban văn kiện đã cho ý kiến đóng góp lần 2 thông qua BTV Huyện ủy, BCH Huyện ủy lần 1; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các chức sắc, chức việc tôn giáo.

Về công tác nhân sự, Tiểu ban văn kiện dự kiến cơ cấu BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thông qua BTV Huyện ủy cho ý kiến. Huyện thống nhất thực hiện giảm khoảng 5% số lượng Ủy viên BCH. Theo đó, BCH nhiệm kỳ mới còn 39 chức danh so với 42 chức danh hiện nay. Dự bầu 45 chức danh với số dư chiếm 15,38%. BTV Huyện ủy giới thiệu 13 chức danh, chính thức 11 chức danh, dự bầu 2 chức danh với tỷ lệ 18,18%. Trong đó, cơ cấu khối đảng 6, khối nhà nước 7 chức danh. Dự kiến, UBKT 7 đồng chí,

Cấp cơ sở cũng đang chuẩn bị khẩn trương cho văn kiện và nhân sự. Các chi  bộ, đảng bộ ngành huyện đã thông qua văn kiện, tiến hành chỉnh sửa, bổ sung theo đóng góp của Tiểu ban văn kiện huyện và tổ chức lấy ý kiến trong đảng viên chi bộ để hoàn thiện văn kiện. Huyện chọn Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức ĐH điểm vào cuối tháng 3-2020 cho các chi bộ ngành huyện rút kinh nghiệm.

Xác định trọng tâm

Các xã đang tiến hành dự thảo Nghị quyết ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -  2025. Các đảng bộ đã điều chỉnh quy hoạch và đề nghị BTV Huyện ủy phê duyệt để đơn vị thực hiện quy trình nhân sự 5 bước theo kế hoạch. Riêng với xã Tân Thanh Tây được Tỉnh ủy chọn tổ chức ĐH điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 hiện đã hoàn thiện các văn kiện như: dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; diễn văn khai mạc, bế mạc, hạ quyết tâm của BCH khóa mới, 10 tham luận tại ĐH.

Xã thực hiện xong quy trình 5 bước về công tác nhân sự; xây dựng xong phương án nhân sự BCH Đảng bộ và UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đầu tháng 3-2020, xã Tân Thanh Tây sẽ tổ chức ĐH điểm cấp xã. Tháng 6-2020, huyện tổ chức ĐH điểm cấp huyện.

Tân Thanh Tây xây dựng văn kiện trên cơ sở xã nông thôn mới (NTM). Mục tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ mới là xây dựng xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Đảng ủy xã xây dựng văn kiện luôn bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của xã NTM nâng cao, đưa ra giải pháp thực hiện đạt vào năm 2023. Các tham luận đều xoay quanh nội dung phát triển thương mại - dịch vụ gắn với nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm giữ vững xã  NTM nâng chất lên xã NTM nâng cao; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với phát triển kinh tế.

Trong buổi làm việc với BTV Huyện ủy Mỏ Cày Bắc về việc tổ chức ĐH Đảng bộ xã điểm Tân Thanh Tây và huyện điểm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam yêu cầu, trong xây dựng văn kiện, các xã phải xác định được bước đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tùy điều kiện của từng địa phương mà chọn khâu đột phá phù hợp. Đối với Tân Thanh Tây, nên chú trọng đột phá xây dựng chi bộ ấp vững mạnh toàn diện tiêu biểu; đảng bộ vững mạnh tiêu biểu. Nội dung tham luận, thảo luận phải bám sát vào những vấn đề trọng tâm, nổi lên tại địa phương. ĐH nên dành nhiều thời gian cho tham luận, thảo luận, tạo không khí sôi nổi, thiết thực, không gò bó, rập khuôn.

Đại hội Đảng là công việc thường xuyên và rất quan trọng của Đảng. Do đó, các địa phương phải có quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự tập trung vào chiều sâu và mang tính thiết thực. Trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới phải xác định được mục tiêu cụ thể; huy động sự đóng góp của cán bộ hưu trí, đảng viên, đại biểu chính thức của đại hội. Xác định sắc nét đột phá ở mảng nào, phải rõ trọng tâm, rõ đột phá, rõ cách làm, con đường đi đến mục tiêu mong muốn trong nhiệm kỳ mới.

(Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Bắc, Đảng ủy xã Tân Thanh Tây)

Bài, ảnh: Thu Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN