Mỏ Cày Bắc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XII

13/11/2020 - 07:03

BDK - Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần “Bứt phá về đích” các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết (NQ) Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong 6 tháng đầu năm và tinh thần“Năng động, đổi mới”, khẩn trương cụ thể hóa, triển khai thực hiện NQ ĐH nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong 6 tháng cuối năm. Đến nay, hầu hết 90 đầu công việc của Huyện ủy thực hiện NQ nhiệm kỳ đều đạt.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Trần Thị Sol trao quà cho hộ nghèo ở xã Phú Mỹ.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Trần Thị Sol trao quà cho hộ nghèo ở xã Phú Mỹ.

Tập trung xây dựng Đảng

Năm 2020, huyện lãnh đạo tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần NQ số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương; NQ số 02 của Tỉnh ủy, NQ số 04 của Huyện ủy về xây dựng Đảng. Qua đó, đã tiến hành sáp nhập một số cơ quan, chi bộ ngành huyện; thực hiện mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra huyện. Đến nay, toàn huyện có 89 trường hợp kiêm nhiệm ở ấp, xã. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; cán bộ, công chức huyện cơ bản đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Huyện thực hiện tốt phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”. Qua phân công cán bộ lãnh đạo huyện phụ trách xã, theo dõi hỗ trợ ấp cho thấy, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền kịp thời tới người dân. Cán bộ huyện tham gia góp ý cho xã giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc phản ánh lên cấp trên để chỉ đạo giải quyết kịp thời, bước đầu đạt hiệu quả. Cán bộ huyện, xã tham dự sinh hoạt chi bộ ấp mỗi tháng 1 lần để nắm tình hình nội bộ và người dân ở cơ sở, qua đó góp ý cho chi bộ về giải pháp thực hiện các chủ trương lớn của Tỉnh ủy, Huyện ủy, vận động nhân dân thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương và phát triển kinh tế. Qua thời gian theo dõi, hỗ trợ, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng lên, thể hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

Huyện lãnh đạo tổ chức thành công ĐH chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022. Có 200 chi bộ tổ chức ĐH. Trong đó, có 42 chi bộ ấp thực hiện mô hình Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp; 43 chi bộ ấp thực hiện mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận; 2 chi bộ ấp thực hiện mô hình những người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm Bí thư chi bộ ấp.

Huyện cũng đã tiến hành sắp xếp cán bộ sau ĐH theo đề án nhân sự ĐH Đảng bộ huyện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Điều chỉnh, phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên và cán bộ lãnh đạo ngành huyện phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, ấp. Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc huyện, Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ sở ngành huyện.

Thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy xây dựng 1 NQ chuyên đề, 3 đề án, 3 kế hoạch. Trong đó, có NQ về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới. Tổ chức 3 lớp triển khai, quán triệt NQ ĐH Đảng bộ huyện và các văn bản cụ thể hóa cho trên 650 cán bộ, công chức. 13 xã đã hoàn thành việc triển khai, quán triệt NQ trong cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các xã hoàn thành việc triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đối với cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn chỉ đạo, quán triệt NQ ĐH cấp cơ sở; đồng thời yêu cầu xác định, đăng ký những đầu việc trọng tâm để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ: Mỗi xã từ 45 - 50 đầu việc; mỗi ngành từ 1 - 5 đầu việc. Đến nay, các chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành việc triển khai, quán triệt NQ ĐH cấp mình và đăng ký những đầu công việc tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ.

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tốt tinh thần “Bứt phá về đích” các chỉ tiêu, nhiệm vụ NQ ĐH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra các đầu việc cần tập trung thực hiện. Từ đó, các cấp ủy đã cụ thể hóa xây dựng NQ, xác định đầu việc phù hợp với điều kiện tại cơ quan, đơn vị. Chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo Bác được tổ chức nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên và người dân. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2020 được cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện, hàng tháng có đánh giá kết quả.

Công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể đạt nhiều kết quả. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn, nhất là trong phong trào trữ nước mưa, nước ngọt.

(Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Trần Thị Sol)

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN