Mỏ Cày Bắc: Hội nghị đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VIII

06/10/2010 - 08:09

Sáng ngày 29-9, Ban Chấp hành lâm thời Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2007-2012.

Đại diện lãnh đạo huyện, Hội Nông dân tỉnh và 96/97 đại biểu chính thức đại diện cho trên 19.245 hội viên nông dân trên địa bàn huyện tham dự. Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2007-2012 gồm 19 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Lê Văn Hạng đắc cử Chủ tịch Hội.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội phấn đấu đến cuối năm 2012 đạt 90% chi hội mạnh, 10% chi hội khá, 70% tổ hội mạnh, 30% tổ hội khá; phát triển 2.000 hội viên mới; tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào trọng tâm của Hội, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phấn đấu hàng năm có từ 60-80% hộ nông dân đăng ký bình xét nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tích cực vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, phấn đấu đến cuối năm 2012 nâng tổng số tiền quỹ lên trên 155 triệu đồng…

Nguyễn Vân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN