Mỏ Cày Bắc hướng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi

30/09/2023 - 16:22

Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thành Thưởng và Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Phạm Thanh Truyền trao quà của UBND tỉnh cho người cao tuổi.

Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thành Thưởng và Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Phạm Thanh Truyền trao quà của UBND tỉnh cho người cao tuổi.

Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Phạm Thanh Truyền cho biết, huyện có 17.542 người cao tuổi (NCT), chiếm tỷ lệ 15,39% tổng dân số toàn huyện. Hưởng ứng Tháng hành động vì NCT năm 2023, với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”, huyện sẽ tăng cường công tác vận động nguồn lực xã hội “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của NCT”.

Kịp thời chăm lo về vật chất và tinh thần cho NCT, tạo mọi điều kiện để NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, nhất là tham gia xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2025; sống gương mẫu trong gia đình, cộng đồng và tiếp tục đóng góp, tham gia củng cố hệ thống chính trị của địa phương; tích cực tham gia xây dựng Hội NCT vững mạnh và các hoạt động phong trào do Hội phát động.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của NCT; cũng như thực hiện tốt các chính sách trợ giúp đối với NCT tại cộng đồng dân cư, nhất là NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN