Mỏ Cày Bắc: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019

07/10/2019 - 07:02

BDK - Theo Phó chủ tịch UBND huyện Mai Hoàng Nhân, những tháng còn lại của năm 2019, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Cụ thể, tập trung chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp đã thành lập. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo. Tăng cường quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến xã. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại xã Nhuận Phú Tân.

Ngoài ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp heo, bưởi, dừa. Thực hiện Đề án Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020. Sớm hoàn thành các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là trên đàn heo. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; quản lý công tác thu, chi và điều hành ngân sách nhà nước… Củng cố hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác. Phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư dừa Bến Tre xây dựng vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm dừa cho các hộ dân thuộc 2 xã Tân Thành Bình, Thành An.

Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế của huyện tiếp tục ổn định. Giá trị sản xuất tăng khá. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ ổn định, phát triển. Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì, nâng chất. Cơ sở vật chất giáo dục được tỉnh quan tâm đầu tư. Công tác đảm bảo an sinh xã hội thực hiện tốt. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 hoàn thành sớm hơn so với quy định. Vận động xây dựng 161/115 căn nhà tình thương. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng quy định; cải cách hành chính, cải cách công vụ chuyển biến tích cực.

Thiên Di

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN