Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam trao huy hiệu Đảng

03/05/2010 - 10:57
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong (thứ hai, từ trái sang) trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên. Ảnh: T.D

Kỷ niệm 35 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2010), ngày 27-4-2010, huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 21 đồng chí đủ niên hạn; trong đó, có 6 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; truy tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho một đồng chí.

Đây là đợt thứ hai trong năm 2010, huyện tổ chức tặng huy hiệu Đảng. Tính từ đầu năm đến nay, huyện đã tặng huy hiệu Đảng cho 33 đồng chí và truy tặng một đồng chí; trong đó có 8 huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 15 huy hiệu 40 năm và 10 huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Huyện ủy Mỏ Cày Nam cũng đã tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 36 đảng viên đủ niên hạn 30, 40, 50, 60 năm tuổi Đảng đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc; trong đó, có 3 đồng chí được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 16 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Qua 25 năm, huyện Mỏ Cày Nam đã xét đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 1.292 đồng chí.

Thu Duyên-Hoa Phượng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN