Mỏ Cày Bắc xây dựng huyện văn hóa giai đoạn 2011 - 2015

20/04/2011 - 07:50

Ngày 18-4-2011, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa huyện Mỏ Cày Bắc có buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về đề án xây dựng huyện đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2011- 2015. Ông Trần Ngọc Tam - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch,  Phó Ban Chỉ đạo tỉnh đến dự.

Theo báo cáo, đến nay, huyện có 10/13 xã được công nhận xã văn hóa, 100% ấp văn hóa, 76/79 cơ quan, đơn vị văn hóa, 100% trường học văn hóa, 47/60 cơ sở thờ tự văn hóa, 96,15% gia đình văn hoá, 26% hộ gia đình thể thao...

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Tam đề nghị: Cần thống nhất tên gọi là Đề án xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011 - 2015. Nội dung đề án cần bám vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X; vận dụng các thiết chế xây dựng nông thôn mới đưa vào đề án; tập trung tuyên truyền để tạo nhận thức trong toàn Đảng bộ và nhân dân về chủ trương xây dựng huyện văn hóa và huyện nông thôn mới, xem đây là nguồn sinh lực mới trong nhiệm kỳ này.

Thu Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN