Mỏ Cày Nam chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

27/11/2013 - 07:57

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQPAN) tỉnh do Đại tá Nguyễn Hữu Tín - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với huyện Mỏ Cày Nam về công tác GDQPAN năm 2013.

Trong năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo phân cấp được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, huyện còn một số hạn chế, như: một bộ phận nhỏ cán bộ làm công tác GDQPAN vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, chưa thực sự phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho lãnh đạo; thành viên Hội đồng thường xuyên thay đổi; nguồn kinh phí chưa đảm bảo cho hoạt động; một vài cơ quan, địa phương đưa cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QPAN chưa đảm bảo chỉ tiêu.

Đại tá Nguyễn Hữu Tín ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện đạt được; đồng thời lưu ý một số vấn đề để công tác GDQPAN trên địa bàn huyện trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN