Mỏ Cày Nam điển hình trong công tác xây dựng Đảng

08/02/2023 - 05:53

BDK - Thực hiện chủ đề năm 2023 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” gắn với Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Huyện ủy Mỏ Cày Nam tiếp tục phát huy kết quả đạt được trên lĩnh vực xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Bằng những giải pháp đã làm, với sự đồng thuận của người dân và hệ thống chính trị, Mỏ Cày Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Huyện ủy năm 2023.

Đảng ủy xã Thành Thới A họp mặt giao việc đầu năm 2023.

Đảng ủy xã Thành Thới A họp mặt giao việc đầu năm 2023.

Tiếp tục xây dựng “điển hình”

Chi bộ (CB) ấp Thới Khương, xã Thành Thới A đạt CB trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD) năm 2022. Với sự nỗ lực phấn đấu cao, tập thể CB ấp Thới Khương đã góp phần cùng Đảng bộ xã thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55,5 triệu đồng/năm.

Bí thư CB - Trưởng ấp Thới Khương Võ Văn Tùng cho biết: Khi tiếp nhận NQ Đảng ủy xã về xây dựng CB TSVMTD, CB ấp xây dựng NQ, triển khai đến toàn thể đảng viên (ĐV), hội viên và nhân dân. Chi ủy, CB phân công từng ĐV thực hiện theo 5 tiêu chí, 19 điều kiện xây dựng CB TSVMTD.

CB ấp thường xuyên quan tâm nâng chất hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, Ban công tác Mặt trận ấp, các đoàn thể và tổ nhân dân tự quản (NDTQ) đều đạt vững mạnh; cán bộ, ĐV CB luôn gương mẫu đi đầu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. CB phân công ĐV phụ trách các tổ đều bám sát cơ sở, duy trì nền nếp sinh hoạt hàng tháng và nâng chất hoạt động tổ NDTQ, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp ở ấp, được người dân đồng tình, hưởng ứng. Đến nay, CB ấp Thới Khương có hệ thống giao thông đồng bộ, đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); các tuyến đường vào nhà dân đã được bê-tông, đổ đá, không còn tình trạng lầy lội như trước đây.

Là một trong những địa phương có thành tích trong xây dựng CB TSVMTD, Thành Thới A có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả trên lĩnh vực này. Đảng bộ xã hiện có 13 CB trực thuộc, trong đó 6 CB ấp, 7 CB ngành, trường học, trạm y tế, với 331 ĐV. Năm 2022, xã có 5/6 CB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Thành Thới A Thái Vĩnh Lâm cho biết: Theo NQ nhiệm kỳ của Đảng bộ xã, đến năm 2025, tất cả các CB đều đạt TSVMTD. Để đạt mục tiêu này, hàng năm, xã đều có NQ, kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện. Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU trong công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở thi đua giữa các ấp, đến nay, Thành Thới A có 2/6 CB đạt TSVMTD. Theo lộ trình đề ra, trong năm 2023, xã tập trung xây dựng đạt 2 CB, năm 2024 và 2025, mỗi năm công nhận 1 CB, như vậy đến năm 2025 xã có 6/6 CB TSVMTD theo đúng NQ đề ra.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thành Thới A Thái Vĩnh Lâm: Qua xây dựng CB TSVMTD, tinh thần đoàn kết trong nội bộ, tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm của ĐV được nâng lên, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ, ĐV. Cùng với thực hiện nội dung tự soi, tự sửa, từng ĐV tự nhìn nhận bản thân, thấy ưu điểm để phát huy, biết hạn chế, khuyết điểm để có giải pháp khắc phục, sửa chữa. Gắn với nội dung tự soi, tự sửa là tinh thần tự phê bình và phê bình trong CB được nâng lên.

Trong sinh hoạt chính trị, cấp ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “đúng vai, thuộc bài”. Trên tinh thần đó, từng cán bộ, ĐV nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm của mình, thể hiện tư tưởng tiến công, khát vọng vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. “Qua 2 nội dung “đúng vai, thuộc bài” và “tự soi, tự sửa”, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ĐV được nâng lên, thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Với những giải pháp đã làm cùng khát vọng của địa phương cũng như từng CB, đến nay, Thành Thới A đã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM. Theo NQ năm 2023, địa phương quyết tâm đồng thuận thực hiện đạt xã NTM trong quý I, chậm nhất là quý II-2023”, Bí thư Đảng ủy xã Thành Thới A Thái Vĩnh Lâm nhấn mạnh.

Nhân rộng “điển hình”

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mỏ Cày Nam Trần Thị Thúy cho biết: Từ năm 2020 đến nay, mô hình điển hình trong công tác xây dựng đảng được huyện tập trung thực hiện ở 3 nội dung gồm: xây dựng CB TSVMTD; xây dựng mô hình CB thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nói không với ĐV vi phạm kỷ luật và tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt CB, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Với nội dung xây dựng CB TSVMTD được thể hiện trên tất cả các mặt như: Xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ấp, khu phố.

“Đối với mô hình xây dựng CB TSVMTD, huyện Mỏ Cày Nam hiện đang là đơn vị dẫn đầu. Về mô hình xây dựng CB thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nói không với ĐV vi phạm, địa phương này cũng là điểm sáng. Các CB đều thực hiện tốt các nội dung, phương pháp sinh hoạt CB lệ kỳ theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chọn nơi tổ chức sinh hoạt điểm nhân rộng các đơn vị còn lại”, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mỏ Cày Nam Trần Thị Thúy cho biết.

Điểm nổi bật, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung nâng chất sinh hoạt chuyên đề, đưa những vấn đề khó, còn vướng mắc, còn quan tâm vào sinh hoạt để bàn cụ thể. Nội dung sinh hoạt chuyên đề không chỉ thực hiện ở CB ấp, khu phố, CB trực thuộc Huyện ủy mà còn được thực hiện ở các đảng ủy trực thuộc theo quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy. Hàng quý, các đảng ủy trực thuộc chọn chuyên đề để đưa vào sinh hoạt bàn sâu những việc còn khó khăn, vướng mắc.

Bàn giải pháp đã làm thời gian qua, Bí thư CB - Trưởng ấp Thới Khương, xã Thành Thới A Võ Văn Tùng cho biết: Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị của xã tham gia hỗ trợ, giúp sức cùng CB một cách đồng bộ, trách nhiệm cao, giúp CB xây dựng báo cáo toàn diện, tổng thể, đúng thực chất, công tác thẩm định chặt chẽ, rõ ràng.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mỏ Cày Nam Trần Thị Thúy cho rằng: Ban Thường vụ Huyện ủy luôn thể hiện quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất, chủ động trong công việc, trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên. Gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy giao việc cụ thể cho từng CB, đảng bộ, đặc biệt là người đứng đầu. Sau phân công giao việc, người đứng đầu của từng cơ quan, đơn vị sẽ giao việc lại cho từng CB tại cơ quan. Từng CB, kể cả CB ấp, khu phố giao việc cho từng ĐV và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, từ đó tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị nhanh hơn, hiệu quả hơn. Trên tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, với chân thứ nhất là xây dựng Đảng, những việc khó, việc mới, Ban Thường vụ Huyện ủy lưu ý từng CB, đảng bộ đưa nội dung này vào phong trào thi đua”.

“Trong thời gian qua, sau sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, đơn vị đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Có thể nói, huyện đã có sự trở bộ lớn từ công tác xây dựng Đảng đến lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu NQ của Huyện ủy. Trong năm 2022, các đầu việc về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ được nâng lên. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt. Tập trung chính là xây dựng NTM. Năm qua, huyện công nhận 4 xã NTM, 2 xã đạt NTM nâng cao. Từ điểm sáng này, Tỉnh ủy đưa vào NQ năm 2023 xây dựng Mỏ Cày Nam đạt huyện NTM”.

(Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mỏ Cày Nam Trần Thị Thúy)

Bài, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN