Mỏ Cày Nam - nhiều hộ nuôi heo qui mô lớn

01/02/2010 - 09:45

Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2009 toàn huyện có 165 ngàn con heo, có gần 250 hộ chăn nuôi với quy mô trên 100 con. Phần lớn bà con chăn nuôi luôn đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, có xây hầm biogas xử lý chất thải, khử trùng tiêu độc chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh.

Trên địa bàn huyện có 26 trang trại chăn nuôi heo, tập trung nhiều ở các xã: Cẩm Sơn, Thành Thới A, Thành Thới B, Ngãi Đăng,... Lĩnh vực chăn nuôi ở Mỏ Cày Nam những năm qua phát triển khá toàn diện về năng suất, chất lượng, hiệu quả, quy mô và hình thức chăn nuôi.

Hoa Phượng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN