Mỏ Cày Nam phát triển hạ tầng kinh tế và xã hội nông thôn mới

23/04/2021 - 17:58

BDK.VN - UBND huyện Mỏ Cày Nam vừa ban hành Kế hoạch số 929/KH-UBND để thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 29-12-2020 của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2020 - 2025.

Đường ĐX02 liên xã A-B với chiều dài 4.000m, rộng 3,5m hiện đã hoàn thành 3.000m.

Đường ĐX02 liên xã A-B với chiều dài 4.000m, rộng 3,5m hiện đã hoàn thành 3.000m.

Trong xây dựng xã NTM về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, huyện đang tập trung thực hiện xây dựng giao thông, khảo sát, lập danh mục các tuyến đường trục ấp, liên ấp; đường ngõ xóm, các cầu, cống.

Giao thông là một trong những tiêu chí khó thực hiện, nhưng nhiều xã thực hiện khá tốt; trong đó, có xã Thành Thới B.  Ông Phan Văn Mẫm - Chủ tịch UBND xã Thành Thới B cho biết: “Thành Thới B phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt chuẩn NTM. Hiện nay, xã đang khẩn trương xây dựng giao thông, đa phần người dân rất đồng tình hưởng ứng. Đường ĐX có 4 tuyến, với tổng chiều dài 9,9km, thực hiện hoàn thành 3,7km. Tháng 6-2020, xã khởi công đường ĐX 02 nối xã Thành Thới B và Thành Thới A, với chiều dài 4m, ngang 3,5m, qua ấp Tân Viên và ấp An Trạch Tây, tổng kinh phí 10 tỷ đồng, người dân đóng góp 50% (đã hoàn thành 3km), dự kiến cuối tháng 12-2021 hoàn thành đoạn còn lại”.

UBND huyện đề xuất UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho 4 xã xây dựng NTM nâng cao đảm bảo vừa đạt yêu cầu tiêu chí, vừa phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Lập hồ sơ xây dựng và triển khai thi công các công trình đã được phê duyệt gồm 9 xã NTM và 4 xã NTM nâng cao. Các công trình thủy lợi, tiếp tục đầu tư và khai thác như: cống Tân Hương, Vàm Đồn và Bình Bát. Phối hợp triển khai thực hiện hoàn thiện dự án quản lý nguồn nước, gồm: cống Giồng Võ, Vàm Nước Trong, Vàm Thơm… Rà soát hệ thống lưới điện trung - hạ thế, trạm biến áp, kịp thời đề nghị điện lực nâng cấp, sửa chữa, thay mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

Trong ngành giáo dục, tranh thủ nguồn vốn lồng ghép, vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021 - 2025, huyện tập trung xây dựng và công nhận mới 11 trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó có 6 trường mầm non - mẫu giáo, 3 trường tiểu học, 1 trường THCS. Đầu tư xây dựng 9 trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng, 6 nhà văn hóa - khu thể thao ấp đạt chuẩn tại các xã: An Thạnh, Tân Hội và Đa Phước Hội. Trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí kinh phí hỗ trợ sửa chữa, mở rộng các nhà văn hóa ấp đạt chuẩn; đảm bảo 100% ấp đều có điểm nơi phục vụ nhân dân, nhất là trẻ em và người già.

 Các xã có chợ đạt chuẩn theo quy định thường xuyên kiểm tra, rà soát các hạng mục để kịp thời nâng chất giữ vững tiêu chí. Tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng mới chợ Rạch Đập, xã Thành Thới A; chợ Phước Tân, xã Bình Khánh; chợ Vàm Đồn, xã Hương Mỹ. Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý đối với các chợ Cẩm Sơn, Giồng Văn, xã An Thới; chợ Cầu Móng, xã Hương Mỹ; chợ Tân Hương, xã Minh Đức. Nhân rộng mô hình chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên cơ sở mô hình điểm là chợ Cầu Móng, xã Hương Mỹ.

Thường xuyên nâng chất bưu điện văn hóa xã, hạ tầng kỹ thuật viễn thông đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn cho các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Quản lý, bảo trì hệ thống đài truyền thanh xã hoạt động thường xuyên, hiệu quả, truyền tải thông tin đến người dân. Rà soát, bố trí đảm bảo tỷ lệ máy vi tính ở xã đạt theo quy định, có kết nối Internet và mạng nội bộ. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tình hình ứng dụng phần mềm VNPT-iOffce, VNPT-iGate và hộp thư công vụ tại các xã.

Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn… Từng bước xóa 100% nhà tạm trên địa bàn toàn huyện, đảm bảo nhà ở trên 75% đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng.

Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Võ Văn Út nhấn mạnh: “Từ nay đến cuối năm 2024, huyện duy trì 100% xã đạt các tiêu chí: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở và dân cư”.

Bài, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN