Mỏ Cày Nam quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

15/08/2022 - 16:24

BDK.VN - Ngày 15-8-2022, Huyện ủy Mỏ Cày Nam tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên ngành huyện. Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường triển khai nghị quyết.

Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường phát biểu chỉ đạo và triển khai Nghị quyết.

Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường phát biểu chỉ đạo và triển khai Nghị quyết.

Các cán bộ, đảng viên được triển khai, quán triệt những nội dung cốt lỗi của 4 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường nhấn mạnh: “Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại các địa phương, đơn vị; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lỗi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, sớm đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống”.

Được biết, Huyện ủy Mỏ Cày Nam sẽ tổ chức 5 lớp quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII dành cho cán bộ, đảng viên ngành huyện và 3 lớp dành cho các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với khoảng 1.200 đại biểu tham dự.

Tin, ảnh: Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN