Mỏ Cày Nam tổng kết mô hình “Quản lý sâu đục trái trên bưởi da xanh”

25/12/2013 - 08:00

Ngày 18-12-2013, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật huyện Mỏ Cày Nam tổ chức tổng kết mô hình “Quản lý sâu đục trái trên bưởi da xanh” tại ấp Thành Long, xã Thành Thới A.

Mô hình được thực hiện với quy mô 0,2ha bưởi Da xanh của hộ ông Nguyễn Văn Anh, thời gian thực hiện trong 4 tháng. Mô hình được chia thành 2 lô, mỗi lô chọn ra 5 cây cố định, bao trái và ghi nhận số trái bị hại trên tổng số trái điều tra trong thời gian thực hiện mô hình. Kết quả, cả lô 01 và lô 02 bị sâu đục trái ở tỷ lệ rất thấp (1%-5%), tỷ lệ trái bị sâu đục ở lô 01 nhiều hơn lô 02, tuy nhiên phần lớn xuất hiện ở trái non, do phun thuốc trước khi bao không kỹ, đối với trái lớn đã được bao thì tỷ lệ sâu đục trái rất thấp, đồng thời chỉ tiêu về màu sắc và độ lớn của trái vẫn không thay đổi.

Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN