Mô hình Ban, Tổ tuyên truyền, vận động trong tháo gỡ “điểm nghẽn”

10/05/2019 - 09:11

BDK - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng nhận định: Phổ biến và nhân rộng mô hình Ban tuyên truyền, vận động xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm trong toàn địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy...

Nhân dân xã Thuận Điền (Giồng Trôm) thực hiện Ngày Chủ nhật nông thôn mới tháng 4-2019.

Nhân dân xã Thuận Điền (Giồng Trôm) thực hiện Ngày Chủ nhật nông thôn mới tháng 4-2019.

Sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm

Qua 2 năm “khởi động” và “hành động” thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước tại địa phương còn nhiều “điểm nghẽn”, nhất là trong việc thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Trước tình hình đó, đầu năm “tăng tốc” 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giồng Trôm đã mạnh dạn đề ra nhiều chương trình, kế hoạch nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” cho các địa phương; trong đó, nổi bật nhất là việc thành lập mô hình Ban tuyên truyền, vận động tại các xã, thị trấn. Đây là mô hình lồng ghép vừa tuyên truyền và vận động, vừa hướng dẫn nhân dân hưởng ứng, làm theo, đảm bảo mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến được với người dân biết và cùng bàn, cùng tham gia thực hiện và tham gia kiểm tra.

Ban tuyên truyền, vận động do đảng ủy xã, thị trấn quyết định thành lập, chọn 1 đồng chí trong cấp ủy làm trưởng ban, cán bộ tuyên giáo làm phó trưởng ban, Mặt trận và các đoàn thể, bí thư các chi bộ làm thành viên. Ban có quy chế hoạt động, quy định rõ chế độ làm việc, phân công nhiệm vụ từng thành viên. Mỗi tháng họp 1 lần sau cuộc họp đảng ủy xã để cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo từ đảng ủy, kịp thời thông tin đến thành viên của ban, thông qua các đồng chí phụ trách ấp tiếp tục tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân qua sinh hoạt tổ, hội, tổ nhân dân tự quản.

Trong hoạt động, các địa phương đã sáng tạo thành lập nhóm Zalo tuyên truyền, trao đổi thông tin với nhau và đạt được hiệu quả tích cực. Tất cả công việc được báo cáo kịp thời và thường xuyên với hình ảnh trực quan, sinh động. Các hoạt động của một ấp, ngành này mang nội dung tuyên truyền đến các ấp, các ngành khác cùng phấn đấu thực hiện.

Cách làm mới, hiệu quả

Mô hình Ban tuyên truyền, vận động được thực hiện trên địa bàn huyện là cách làm mới, hiệu quả trong việc tuyên truyền tháo gỡ “điểm nghẽn” thông tin đến người dân. Song song việc thực hiện mô hình, ban tuyên giáo các cấp còn chủ động ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận (Khối vận), Ủy ban MTTQ và Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thực hiện tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động. Từ đó, những cuộc họp tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt hội, đoàn thể luôn diễn ra sôi nổi. Vấn đề dù lớn hay nhỏ đều được cấp ủy đảng, chính quyền xã phổ biến đến từng chi bộ, tổ nhân dân tự quản để người dân bàn bạc, góp ý kiến cùng thực hiện với địa phương. Những vấn đề còn vướng mắc được cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý một cách thẳng thắn, cởi mở.

Hình thức công tác tuyên truyền được đổi mới, ban tuyên truyền, vận động 22 xã, thị trấn sử dụng nhóm Zalo gồm tất cả cán bộ xã, ấp để thông tin những hoạt động cụ thể của từng chi bộ ấp, ngành nhằm giải quyết “điểm nghẽn” trong tuyên truyền, vận động nhân dân; đoàn thanh niên các xã, thị trấn thành lập fanpage để tuyên truyền trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Công tác tuyên truyền, vận động đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, xây dựng giao thông nông thôn tại mỗi địa phương. Năm 2018, có 381/650 hộ kinh doanh cá thể; 29/55 doanh nghiệp, đạt 52,73% chỉ tiêu tỉnh giao. Xây dựng giao thông nông thôn, đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng hơn 51km đường bê-tông, kinh phí hơn 64 tỷ đồng (trong đó có 24.439m đường đạt chuẩn nông thôn mới). Đặc biệt, xuất khẩu lao động đạt 224 người (kế hoạch đề ra chỉ tiêu 100 người). Năm 2019 với mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Đồng khởi mới”, ban tuyên truyền, vận động các xã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp, sát thực tế để nhân dân hưởng ứng, làm theo.

Nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh

Mô hình Ban tuyên truyền, vận động được các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương hưởng ứng, làm theo. Ghi nhận hiệu quả tích cực từ mô hình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 154 để lấy mô hình Ban tuyên truyền, vận động xã Bình Thành làm mô hình điểm nhân rộng trong toàn tỉnh. Đó là động lực to lớn để Giồng Trôm tiếp tục thực hiện mô hình sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Để tiếp tục nhân rộng mô hình Ban tuyên truyền, vận động xã, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động ban tuyên truyền, vận động xã, thị trấn; triển khai thực hiện mô hình Tổ tuyên truyền, vận động ấp, khu phố theo nội dung Kế hoạch số 154 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đảm bảo 100% xã, thị trấn, ấp, khu phố có ban, tổ tuyên truyền, vận động và hoạt động đi vào nền nếp, quá trình thực hiện đảm bảo tính hiệu quả, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN