Mở rộng diện tích nuôi tôm chân trắng lên trên 5.000ha

05/06/2010 - 06:25
Thu hoạch tôm chân trắng ở xã Bình Thắng (Bình Đại). Ảnh: H.H

Theo số liệu điều tra, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 500ha nuôi tôm chân trắng, tổng sản lượng hàng năm đạt 4.000 tấn. Theo qui hoạch của tỉnh, dự kiến từ nay đến cuối năm 2010 diện tích nuôi tôm chân trắng là 1.000ha (tổng sản lượng là 8.800 tấn), năm 2015 là 3.080ha (tổng sản lượng: 32.880 tấn), năm 2020 là 5.450ha (tổng sản lượng: 63.500 tấn).

Theo Sở NN&PTNT, tổng diện tích trên được bố trí tại các huyện như sau: Thạnh Phú, năm 2010 là 200ha, năm 2020 là 1.900ha, tập trung ở các xã: Thạnh Phong, Thạnh Hải, Giao Thạnh, An Nhơn; Bình Đại, diện tích đến năm 2010 là 500ha, năm 2015 là 1.080ha, năm 2020 là 2.050ha, được phân bố ở các xã: Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Thạnh Phước, Thới Thuận, Thừa Đức; Ba Tri, diện tích đến năm 2010 là 300ha, đến năm 2015 là 1.000ha, năm 2020 là 1.500ha, được phân bố ở các xã: Tân Xuân, Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Thủy. Ngoài vùng qui hoạch trên, vùng đã được qui hoạch nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh trước đây (không có qui hoạch nuôi tôm chân trắng) cũng có thể phát triển nuôi tôm chân trắng nếu chủ đầu tư thực hiện tốt các điều kiện kỹ thuật, được UBND tỉnh cho phép. Cùng với việc qui hoạch, Sở NN&PTNT đã tiến hành triển khai các giải pháp đồng bộ gồm: giải pháp về vốn, giống, thức ăn, kỹ thuật, thủy lợi, cơ chế chính sách, thị trường tiêu thụ, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực, giải pháp về môi trường, bố trí hình thức sản xuất. Sở đã triển khai đến các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biển để cùng phối hợp thực hiện; đồng thời phối hợp các cơ quan thông tin công bố qui hoạch và hướng dẫn người nuôi thực hiện.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN