Mở rộng đối tượng Việt kiều được sở hữu nhà

11/09/2008 - 14:13

Ngày 10/9, Bộ Xây dựng đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng cho phép trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, theo hướng mở rộng đối tượng được sở hữu nhà ở trong nước.

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng, những người còn quốc tịch Việt Nam hoặc không còn quốc tịch Việt Nam nhưng thuộc các đối tượng về đầu tư trực tiếp trong nước theo pháp luật, đã kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước, người có công với đất nước, người có trình độ từ đại học trở lên đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế-xã hội sẽ có quyền sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam ở trong nước (không hạn chế về số lượng).

Đối với những người gốc Việt (không còn quốc tịch Việt Nam) không thuộc đối tượng nêu trên nhưng được phép cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên hoặc được cấp Giấy miễn thị thực thì có quyền sở hữu 1 nhà ở tại Việt Nam.

So với quy định tại điều 126 của Luật Nhà ở, đối tượng Việt kiều được sở hữu nhiều nhà ở trong nước đã được mở rộng, chỉ cần là công dân Việt Nam (không phân biệt đối tượng) và bao gồm cả những người không là công dân Việt Nam nhưng đã kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước, những người có kỹ năng đặc biệt mà đất nước có nhu cầu, những người có trình độ đại học trở lên.

Diện được sở hữu một nhà ở cũng được mở rộng thêm với đối tượng là người gốc Việt Nam được cấp Giấy miễn thị thực.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, việc sửa đổi quy định như trên nhằm tạo sự bình đẳng về quyền được sở hữu nhà ở tại Việt Nam giữa công dân trong nước với công dân ở nước ngoài, cũng như giữa người Việt Nam định cư ở nước ngoài với người nước ngoài.

Trên cơ sở hướng sửa đổi này, Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng ký Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2008, trong đó có đề nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN