Mở rộng tiểu thủ công nghiệp

15/09/2009 - 09:36

Ngoài phát triển kinh tế nông nghiệp là chính, trong những năm gần đây, nhiều hộ dân trong xã Thành An ( Mỏ Cày Bắc ) đã bắt đầu chuyển sang tập trung mở rộng phát triển tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, trong xã có trên 16 cơ sở sản xuất như đan ghế nhựa, đan đát, dệt lưới, xe chỉ xơ dừa với hơn 280 hộ gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ; đã giải quyết việc làm cho 600 lao động tại chỗ.

Nhiều hộ gia đình tận dụng thời gian, cơ sở tại nhà sản xuất nhiều mặt hàng mới, thu hút lao động, tạo thu nhập ổn định. Hộ chị Kim Thoa ở ấp Đông Trị gia công sản phẩm khung xếp, giỏ làm từ dây lác và lục bình với trên 60 lao động, thu nhập mỗi ngày 50.000đ/người. Hộ ông Thanh ở ấp Đông Thạnh mỗi ngày thu mua 1 tấn cọng dừa để làm chổi bán cho các cơ sở ở TP.HCM. Mỗi ngày có khoảng 10 lao động bó chổi, thu nhập mỗi người 40.000đ/ngày. Mỗi tháng anh Thanh gia công khoảng 20 tấn cọng dừa tươi với khoảng từ  2 đến 3 ngàn cây chổi. Đây là địa phương có bước phát triển tiểu thủ công nghiệp khá nhanh, góp phần tạo việc làm thêm có hiệu quả cho người lao động vốn chuyên sống bằng nghề nông, có thu nhập không cao.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN