Mời tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia”

25/11/2011 - 07:51

Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia”. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về biên giới quốc gia (Luật Biên giới quốc gia năm 2003) và các văn bản liên quan; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, các tầng lớp nhân dân và các tổ chức xã hội trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy và trả lời đủ các câu hỏi theo quy định. Mỗi người được gửi một bài dự thi. Bài dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: HT 4TK-210, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre hoặc Số 110, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Thời gian nhận bài thi từ tháng 11-2011 đến ngày 10-1-2012.

Sẽ có 68 giải thưởng được trao cho tập thể và cá nhân (có 3 hệ thống giải thưởng cá nhân cho đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang, hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân; và nhân dân không thuộc hai đối tượng trên). Tổng kết và trao giải thưởng vào đầu tháng 2-2012. Ban Tổ chức sẽ chọn những bài có chất lượng gửi tham dự cuộc thi do cấp Trung ương tổ chức.

 

Câu hỏi

Câu 1: Thế nào là biên giới quốc gia? Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển được quy định như thế nào? (20 điểm).

Câu 2: Chế độ pháp lý các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Quy định đối với người, tàu, thuyền hoạt động trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? (20 điểm).

Câu 3: Những hoạt động nào ở khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới biển bị nghiêm cấm? Công dân Việt Nam, người nước ngoài khi ra, vào, hoạt động tại khu vực biên giới đất liền phải chấp hành quy định pháp luật như thế nào? (20 điểm).

Câu 4: Ngày, tháng nào trong năm được xác định là “Ngày Biên phòng toàn dân”? Nội dung của “Biên phòng toàn dân”? (10 điểm).

Câu 5: Nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ biên giới quốc gia và chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người, phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân được huy động làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia? (30 điểm).

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN