Mời tham gia cuộc thi viết tìm hiểu kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo

01/12/2009 - 13:57

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2010), đồng thời hưởng ứng cuộc thi do Tạp chí Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch phát động cuộc thi viết tìm hiểu kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh như sau:

I- Mục đích yêu cầu:
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Phát huy vai trò của ngành, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
II- Nội dung dự thi:
1. Chủ đề bài viết:
- Những kỷ niệm sâu sắc của bản thân trong quá trình công tác trong ngành Tuyên giáo tỉnh nhà; những truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo từ khi mới thành lập đến nay.
- Những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm trong hoạt động Tuyên giáo của các đơn vị, địa phương trong tỉnh; nhất là các mô hình, các giải pháp nâng cao hiệu quả, tính thuyết phục của công tác Tuyên giáo.
- Cơ hội và thách thức đối với công tác Tuyên giáo trong tình hình hiện nay. Tuyên giáo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.
2. Thể lệ cuộc thi:
a- Đối tượng: Tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh đều có quyền dự thi.
b- Yêu cầu:
- Bài tham gia dự thi phải là các tác phẩm chưa được công bố dưới bất cứ hình thức nào (sách, báo, tạp chí, phát thanh, internet...). Ngoài bút danh, bài dự thi cần ghi rõ họ tên thật, nghề nghiệp, đơn vị công tác, nơi thường trú và số điện thoại (nếu có).
- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, với độ dài tối đa 4.000 chữ (khuyến khích đánh máy trên giấy A4, font Times New Roman, cỡ 14), đối với các bài viết về gương điển hình phải gửi kèm ảnh. Bài dự thi sẽ không được xem là hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức và không hoàn trả lại.
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo có quyền chọn và phổ biến tác phẩm trên Bản tin Tuyên giáo tỉnh (tác giả hưởng nhuận bút theo qui định). Các tác phẩm đoạt giải sẽ được Ban Tuyến giáo Tỉnh ủy tuyển chọn gửi tham dự cuộc thi do Tạp chí Tuyên giáo Trung ương tổ chức và được giới thiệu trên báo, đài trong tỉnh.
- Bài dự thi gửi về Ban Tổ chức bằng một trong các hình thức: thư trực tiếp, thư bưu điện, email, fax. Ngoài bì thư xin ghi rõ: Bài viết dự thi kỷ niệm 80 năm ngành tuyên giáo và gửi về: Phòng Tuyên truyền, Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre - số 2, đường 3-2, phường 3, thành phố Bến Tre.
ĐT: 0753.817764, emial:
tuyengiaobt@gmail.com - Fax: 0753.814169.
c- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31-5-2010. Tổng kết và phát giải dự kiến ngày 1-8-2010.
d- Cơ cấu giải thưởng: Có 15 giải thưởng, bao gồm:
- 1 giải nhất: trị giá 5.000.000 đồng;
- 2 giải nhì: mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng;
- 3 giải ba: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng;
- 9 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN