Một chiến sĩ Tiểu đoàn 516 được biểu dương

08/03/2012 - 15:58

Binh nhất Phạm Phương Tính, chiến sĩ mới thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 516, Trung đoàn Bộ binh 895, nhặt được số tiền gần 2 triệu đồng đã trả lại cho người bị mất.

Vào một buổi chiều, khi đi tắm, thấy một chiếc bóp (ví) của ai đó để quên ngoài hồ, Tính đã cầm về báo cho Trung đội trưởng. Người để quên chiếc bóp là chiến sĩ Trần Thanh Tuấn, cùng đại đội với Tính. Nhận lại chiếc bóp, trong đó có số tiền mà gia đình, người thân cho trước khi nhập ngũ, Trần Thanh Tuấn rất cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của phục việc làm của đồng đội. Tính là con út trong một gia đình nghèo tại xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri; nhập ngũ vào tháng 2-2011.

Việc làm của Tính đã được Ban Chỉ huy Trung đoàn biểu dương trước tập thể đơn vị.

QUANG TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN