Một số khuyến cáo trong sản xuất nông nghiệp mùa mưa

08/05/2022 - 18:07

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, năm 2022, mưa bắt đầu sớm hơn trung bình nhiều năm đó là vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và kết thúc cũng sớm hơn trung bình nhiều năm (cuối tháng 10 đầu tháng 11) nhưng tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm. Trước tình hình trên, bước vào đầu mùa mưa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khuyến cáo nông dân cần kiểm tra độ phèn, mặn của nguồn nước tưới, có biện pháp rửa mặn, xả phèn trước khi áp dụng các biện pháp khác.

Đối với cây lúa, kế hoạch xuống giống vụ Hè Thu là 10 ngàn ha. Lưu ý, chỉ xuống giống khi nước kênh ngọt và dồi dào, giảm lượng giống gieo sạ (80 - 100kg/ha), bón phân cân đối NPK từ đầu vụ (lót, thúc lần 1), vùng phèn cần tăng cường bón vôi hoặc lân nung chảy.

Đối với cây dừa, trong mùa mưa chú ý vẫn duy trì che phủ liếp bằng tàu dừa khô để hạn chế rửa trôi, xói mòn và lèn mặt bờ. Bón phân cân đối theo nhu cầu cây dừa (kali cao, đạm trung bình, lân thấp). Trong điều kiện giá phân bón cao, nên chia phân bón nhiều lần, sử dụng phân đơn (kali clorua, urê, lân nung chảy). Thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại đặc biệt là sâu đầu đen hại dừa. Cần tiếp tục quan tâm đầu tư chăm sóc vườn dừa kể cả trong thời điểm giá dừa thấp, giá phân bón cao. Riêng đối với các vườn dừa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp tiêu thụ.

Cây ăn trái, chú ý vẫn duy trì che phủ liếp, đậy mô bằng cỏ và tàn dư thực vật để hạn chế rửa trôi, xói mòn và lèn mặt bờ (không chỉ tủ gốc vào mùa khô để giảm bốc thoát hơi nước). Những khu vực trồng cây mẫn cảm mặn (sầu riêng, chôm chôm…) và bị nhiễm mặn thời gian qua cần thay nước xả mặn triệt để, kiểm tra độ mặn của nước trước khi tưới. Áp dụng các phương pháp tưới tiết kiệm nước.

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN