Một số kinh nghiệm của TP. Bến Tre trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

27/09/2023 - 05:42

BDK - Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn TP. Bến Tre, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp, các ngành chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống; thường xuyên theo dõi, kịp thời đấu tranh, giáo dục, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Trang Fanpage “Thành Phố Quê Dừa” của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP. Bến Tre.

Trang Fanpage “Thành Phố Quê Dừa” của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP. Bến Tre.

Gắn với các nhiệm vụ trọng tâm

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Ngọc Thôi: Từ năm 2018 đến nay, mặc dù tình hình chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hạn mặn, đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được các cấp tập trung củng cố, nâng chất. Tăng trưởng kinh tế - xã hội được duy trì ổn định, từ đó đã góp phần chủ động đấu tranh với các hoạt động lợi dụng mạng xã hội (MXH) để đưa thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Thành ủy luôn quan tâm tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch.

“Đạt được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những giải pháp, cách làm mới gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Đảng bộ thành phố và nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Ngọc Thôi nhận định.

Thời gian qua, Đảng bộ thành phố xác định rõ nội dung “Hai chân”, “Ba mũi” trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I. Đây được xem là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, thành phố tập trung triển khai các chỉ thị, NQ các cấp của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm gắn với thực hiện nhiều chương trình, phần việc, mô hình hiệu quả để thực hiện các chỉ thị, NQ chuyên đề của Đảng bộ thành phố về củng cố tổ nhân dân tự quản, xây dựng đô thị văn minh, thực hiện chủ trương “Sáu không”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, NQ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thuận giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn.

Song song đó, Đảng bộ thành phố còn chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên BCĐ 35 Thành ủy, cộng tác viên dư luận xã hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành có liên quan để chủ động nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc và có hướng giải quyết nhanh chóng, kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ an ninh nắm tình hình, quản lý các đối tượng sử dụng MXH đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xấu, tham gia các hội, nhóm chống đối chính trị trên MXH.

Cấp ủy các cấp còn quan tâm lãnh đạo và phát huy vai trò của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, góp ý, giáo dục nâng cao nhận thức đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xử lý kịp thời những dư luận tiêu cực trong xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm để góp phần giữ vững kỷ luật của Đảng. Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ thành phố có 42 trường hợp đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật các hình thức: khiển trách 35, cảnh cáo 5, khai trừ 2.

Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Ngọc Thôi cho rằng: Những năm qua, hệ thống chính trị thành phố, xã, phường tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền thông qua các nhóm Zalo, trang Facebook, Fanpage, các cuộc thi trắc nghiệm, thi trực tuyến tìm hiểu các chỉ thị, NQ của Đảng, các mô hình “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua. Đa số những tài khoản MXH do các địa phương, cơ quan, đơn vị thành phố quản lý đều chấp hành tốt các quy định theo Luật An ninh mạng.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Ngọc Thôi, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên MXH của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Bến Tre đôi lúc còn thiếu tính chủ động, chưa tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Số lượng cán bộ, đảng viên tham gia đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên MXH và tham gia bình luận, chia sẻ bài viết, thông tin bài viết tích cực trên các trang MXH chưa nhiều...

Thời gian tới, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, đời sống của người dân, BCĐ 35 Thành ủy sẽ tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhất là những vấn đề có liên quan đến các công trình, dự án trên địa bàn, tình hình kinh tế, đời sống của người dân, tình hình an ninh tư tưởng, an ninh chính trị, an ninh trật tự, an ninh tôn giáo và những vụ việc báo chí đưa tin liên quan đến thành phố... Đề xuất giải pháp giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy kịp thời lãnh đạo, định hướng dư luận, không để phát sinh điểm nóng.

 Chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm chắc âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng để kịp thời có biện pháp, định hướng, đối sách phù hợp, hiệu quả; chủ động đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Duy trì và phát triển các tài khoản MXH của BCĐ 35 Thành ủy. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kết nối với trang Fanpage Bến Tre hội nhập và phát triển của BCĐ 35 Tỉnh ủy để chủ động đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, thành tựu của đất nước, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, góp phần định hướng tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên không gian mạng.

“Trang Fanpage “Thành phố quê Dừa” của BCĐ 35 Thành ủy được thành lập từ tháng 4-2021 đã đăng tải, chia sẻ gần 1.000 tin, bài phản ánh các hoạt động của cấp ủy, chính quyền thành phố. Công an thành phố, xã, phường đang quản lý 15 trang Fanpage với hơn 11.000 lượt người theo dõi. Trang Facebook “Thành phố dừa”; nhóm Zalo “Lực lượng vũ trang thành phố” của Quân sự thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và cơ sở có 37 trang Facebook, Fanpage, 124 nhóm Zalo; Thành đoàn Bến Tre có 2 trang Fanpage, 1 trang Facebook; 46 trang Fanpage, Facebook của Đoàn, Hội, Đội cơ sở...”.

(Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Thị Ngọc Thôi)

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN