MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên: Phát huy vai trò vận động, đoàn kết, tập hợp nhân dân

15/06/2018 - 06:29

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn (bìa phải) trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn (bìa phải) trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tập trung công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Nội dung, phương thức hoạt động luôn đổi mới, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, tập hợp đồng bào có đạo, người dân tộc và kiều bào tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước. Từ đó, tạo động lực hoàn thành nhiều chương trình, chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết

MTTQ tỉnh tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó, phân công từng tổ chức phụ trách các xã điểm, xác định nhiệm vụ trong tham gia thực hiện 19 tiêu chí (TC) NTM. Tổ chức tọa đàm “Xây dựng NTM thực trạng và giải pháp” từ ấp đến xã ở các xã điểm xây dựng NTM. MTTQ tỉnh trực tiếp hỗ trợ xóa 301 nhà tạm cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở thuộc 21 xã đạt chuẩn NTM của tỉnh.

MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai 5 nội dung cuộc vận động, phối hợp với UBND tỉnh ban hành quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó có bổ sung các TC NTM, đô thị văn minh vào các TC thực hiện “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa”. Đã triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

 Hàng năm, MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký, bình xét, công nhận và nâng chất danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa”, giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở... Qua đó, có kiến nghị với các cấp, các ngành chấn chỉnh những nội dung thực hiện chưa đúng hoặc chưa thực hiện, góp phần nâng chất danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa”. Hội viên và nhân dân hiến đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, góp ngày công lao động để làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi, nhà văn hóa, chỉnh trang đô thị...

Hoàn thành 743 công trình, phần việc

Nhờ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã tạo được hiệu quả và sự chuyển biến tích cực. Các nhiệm vụ cơ bản đề ra trong nửa nhiệm kỳ và hàng năm đều được thực hiện tốt; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.

(Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn)

Trong thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, từ đầu năm 2015, hệ thống MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến ấp, khu phố hàng năm đều đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc. Đến tháng 6-2017, hệ thống MTTQ đã thực hiện hoàn thành 743 công trình, phần việc, tổng kinh phí 162 tỷ đồng.

Trong đợt hạn mặn năm 2016, MTTQ tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch “Phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt gắn với thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt, chăn nuôi. Qua đó, toàn tỉnh có 365.564/371.004 hộ cơ bản có đủ dụng cụ trữ nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và chăn nuôi, đạt 98,53%

 Thực hiện Chương trình số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp và Đề án phát triển sinh kế, thoát nghèo bền vững đối với hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn. Đã vận động các nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho 184 hộ nghèo, với số tiền 2,1 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên có nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình mạnh dạn trong khởi nghiệp để phát triển kinh tế thoát nghèo, vươn lên khá giàu.

Ngoài ra, MTTQ tỉnh, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp tích cực trong thực hiện vận động quỹ vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội; tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện Chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương”. Qua 2 tháng vận động, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh số tiền 4,889 tỷ đồng. Đồng thời, Đoàn Thanh niên tỉnh phối hợp với Vùng 4 Hải quân chuyển 1.000 cây dừa và đất trồng ra các đảo của quần đảo Trường Sa nhằm phủ xanh cây dừa trên các vùng biển đảo quê hương.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Dương Tuấn, thời gian tới, Mặt trận sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện tốt cho người dân phát huy dân chủ, phát triển kinh tế. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, tạo nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để góp phần chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân. MTTQ tỉnh kêu gọi các tổ chức thành viên và nhân dân trong tỉnh thực hiện phong trào “Đồng khởi mới” với những công trình, phần việc có ý nghĩa, hiệu quả góp phần hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đại hội X.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN