Mùa xuân của mẹ

21/12/2012 - 07:57

Đã hơn một lần xuân về đây

Năm trước xuân vui nơi chốn này

Xuân nhìn mẹ mang con trong dạ

Xuân cười khi mẹ nở ra hoa

Lúc con ê a nhoẻn miệng cuời

Nhìn con giấc ngủ hát bên nôi

Mủi lòng khi con ôm bầu sữa

Nâng bàn tay nhỏ để trên môi

 

Rồi con xoay, con lật, con ngồi

Con thường bắt mẹ dẫn đi chơi

Dầu bao khó nhọc oằn vai mỏi

Bên con ôm khẽ thấy xuân rồi

 

Mẹ nhìn cành mai hé nụ vàng

Xuân về loan báo một năm sang

Con mẹ đưa môi cười làm xấu

Vỗ tay ăn bánh… đánh lên đầu

 

Mai xuân đi đâu… sẽ về đâu

Mẹ bên con mẹ vững bước đầu

Xuân về xuân làm cây xanh lá

Con làm xuân mẹ...

            nở muôn hoa.

Lê Song Lý

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN