Mười năm-một chặng đường nhiều thành tựu

22/09/2009 - 08:06
Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Ngọc Tam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: T.LONG

Sáng nay 22-9-2009, tỉnh tiến hành tổng kết “10 năm phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa” và tuyên dương các ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu, xuất sắc lần thứ nhất năm 2009, để đánh giá rút kinh nghiệm phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và giữ vững danh hiệu văn hóa đã đạt được.

Qua hơn 10 năm (1988-2008) triển khai thực hiện xây dựng ấp, khu phố văn hóa, Bến Tre đã trải qua nhiều gian nan thử thách, nhưng phong trào vẫn tiếp tục duy trì và phát triển tốt, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, được hệ thống chính trị tham gia tích cực, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sôi nổi trong nhiều lĩnh vực. Nét nổi bật nhất là đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao trên cơ sở chăm lo phát triển kinh tế, ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ, sáng tạo. Các chương trình lồng ghép nội dung hoạt động của các ngành, đoàn thể vào phong trào và bằng nguồn vốn vay để phát triển nhiều mô hình sản xuất, góp phần tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo, xóa được hộ đói chuyển lên đủ ăn và có tích lũy. Hiện nay, toàn tỉnh có 586 ấp, khu phố văn hóa có mô hình cộng đồng giúp nhau làm kinh tế gia đình và có 115 ấp, khu phố làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, được các cấp khen thưởng. Xây dựng ấp, khu phố văn hóa còn tác động đến việc phát triển cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao. Đặc biệt là phong trào xây dựng giao thông nông thôn được nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, kết quả đã có 275 ấp, khu phố có 100% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê-tông hóa. Chủ trương điện khí hóa nông thôn đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế và thắp sáng trong toàn tỉnh. Đến năm 2008, 273 ấp, khu phố có 100% hộ có điện. Toàn tỉnh có 971 tụ điểm sinh hoạt văn hóa gia đình, với 6.797 nhóm sở thích hoạt động. Phong trào nhân dân tham gia đọc sách, báo được phát triển khá tốt. Nếu năm 1998 có 3 ấp, khu phố có điểm đọc sách, thì đến nay đã có 386 ấp, khu phố xây dựng tủ sách cộng đồng và điểm đọc sách báo. Mạng lưới y tế cơ sở được quan tâm, đến nay 100% xã, phường, thị trấn có bác sĩ, y sĩ sản nhi và nữ hộ sinh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện khá tốt. Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt tiếp tục được phát huy, đến cuối năm 2008 toàn tỉnh có 488.463 gương “người lớn gương mẫu”, 312.042 “trẻ em chăm ngoan”.

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với phong trào xây dựng gia đình thể thao; câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở được triển khai lồng ghép vào sinh hoạt tụ điểm văn hóa gia đình và ngày càng phát triển. Hoạt động tổ nhân dân tự quản khá thiết thực và hiệu quả, đến đầu năm 2009 có 12.735/13.500 tổ NDTQ vững mạnh. Điều đáng ghi nhận là từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, tinh thần đoàn kết giữa người có đạo, người ngoài đạo ngày càng thắt chặt, thể hiện được sự “tốt đời đẹp đạo”. Cảnh quan môi trường đã góp phần làm cho diện mạo đường làng, ngõ xóm ngày càng sạch đẹp. Quy chế dân chủ cơ sở và quy ước nông thôn được thực hiện tốt. Việc chăm lo các đối tượng chính sách xã hội được sự quan tâm của cộng đồng, đời sống các đối tượng chính sách từng bước được nâng lên. Hoạt động hòa giải ở cơ sở được lồng ghép chặt chẽ vào phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa; có 905 tổ hòa giải ở ấp, khu phố với trên 7.000 tổ viên, mỗi năm đã hòa giải trung bình trên 3.000 vụ. Đến nay, toàn tỉnh đã có 938/940 ấp khu phố văn hóa.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN