Mỹ Chánh từ xây dựng đến nhân rộng “điển hình”

23/09/2022 - 06:48

BDK - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Chánh (Ba Tri) Lê Văn Nhứt cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và tiếp thu văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Ba Tri, Đảng ủy xã Mỹ Chánh đã cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch số 33 triển khai phong trào thi đua sâu rộng đến các chi bộ (CB) trực thuộc thông qua sinh hoạt lệ kỳ CB hàng tháng và quán triệt cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân thông qua sinh hoạt lệ kỳ tổ nhân dân tự quản (NDTQ).

Giao thông nông thôn xã Mỹ Chánh (Ba Tri).

Giao thông nông thôn xã Mỹ Chánh (Ba Tri).

Trên mặt công tác xây dựng Đảng, ngay từ năm 2019, thực Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 10 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về triển khai xây dựng mô hình CB ấp, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện, Đảng ủy xã đã chọn và xây dựng thành công mô hình tại CB ấp Cầu Vĩ - đây là CB ấp đầu tiên của tỉnh và huyện đạt chuẩn mô hình này. Từ “xây dựng điển hình”, đến nay, Đảng ủy xã luôn duy trì “bắt kịp điển hình” và “nhân rộng điển hình”, hiện có 4/6 CB ấp đạt chuẩn mô hình theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Theo Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Chánh Lê Văn Nhứt, còn lại 2 CB ấp Gò Chùa và CB ấp Cây Dầu cũng được Đảng ủy xã đăng ký với Huyện ủy vào năm 2023. Dù rằng đây là hai ấp chuẩn bị sáp nhập nhưng Đảng ủy xã vẫn chỉ đạo, lãnh đạo hai CB hoàn thành nhiệm vụ này.

Xã Mỹ Chánh có 1.979 hộ với gần 8.000 nhân khẩu, sinh hoạt tại 71 tổ NDTQ. Đảng bộ xã có 262 đảng viên, 12 CB trực thuộc, trong đó, có 6 CB ấp. Năm 2019, bằng sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, Mỹ Chánh được công nhận xã nông thôn mới (NTM) và 1 năm sau đó, với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”, Mỹ Chánh xây dựng thành công trung tâm xã đạt chuẩn đô thị loại V. Đây là động lực quan trọng, niềm tự hào cho toàn Đảng, quân và dân xã nhà trong thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương.

Công tác xây dựng Đảng là một trong “Hai chân” quan trọng được Đảng ủy xã cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với đầu việc rất rõ là phấn đấu mỗi năm xây dựng đạt từ 1 - 2 CB ấp trong sạch, vững mạnh toàn diện. Từ năm 2019, với việc “xây dựng điển hình” tại CB ấp Cầu Vĩ, các năm tiếp theo có CB ấp Gò Da, CB ấp Bờ Bàu, CB ấp Bến Bàu lần lượt đạt chuẩn mô hình theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong năm 2022, Đảng bộ xã Mỹ Chánh được tặng bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

 Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Chánh Lê Văn Nhứt cho biết thêm, năm 2022, Đảng ủy xã đăng ký với Huyện ủy nội dung thi đua “Đồng khởi mới” trên 3 lĩnh vực là tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội với 12 đầu việc, đến nay, các đầu việc đều đạt kết quả. Mỹ Chánh đang tập trung củng cố và nâng chất các tiêu chí NTM, phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Bài, ảnh: Võ Điền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN