Mỹ Hòa đa dạng các hình thức hỗ trợ hộ nghèo

21/10/2020 - 06:48

BDK - Năm 2016, qua rà soát và bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã Mỹ Hòa (Ba Tri) có 229 hộ nghèo với 686 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 11,5%, hộ cận nghèo còn 122 hộ, với 424 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 6,1%. Qua 4 năm thực hiện công tác giảm nghèo với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đầu năm 2020, toàn xã còn 81 hộ nghèo, chiếm 3,97%, 180 hộ cận nghèo, chiếm 8,82%.

Từ đồng vốn hỗ trợ của đề án, hộ anh Phạm Văn Hải, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa chăn nuôi bò, dê và đã thoát nghèo.

Từ đồng vốn hỗ trợ của đề án, hộ anh Phạm Văn Hải, ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa chăn nuôi bò, dê và đã thoát nghèo.

Nhiều hình thức hỗ trợ

Sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo về công tác giảm nghèo của các cấp, xã đã kiện toàn, củng cố, thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo giai đoạn 2010 - 2015 thành Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đoàn thể và các ấp; đồng thời, xây dựng quy chế hoạt động, có sự phân công, giao việc cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo để theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

Với đặc điểm của một xã thuần nông, Mỹ Hòa có 5 ấp, 2.182 hộ với 9.484 nhân khẩu. Đời sống người dân chủ yếu là canh tác lúa kết hợp với chăn nuôi như bò, dê… Qua rà soát, phân tích và đánh giá, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn xã đều rơi vào hoàn cảnh: thiếu vốn sản xuất, thiếu đất canh tác, hạn chế trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thiếu lao động. Từ đó, Ban Chỉ đạo xã đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ chức họp mặt hàng năm để tìm hiểu nguyện vọng, rà soát điều kiện để tìm giải pháp hỗ trợ tốt nhất theo nguyện vọng và mong muốn thoát nghèo của người nghèo.

Cán bộ giảm nghèo - trẻ em xã Mỹ Hòa Nguyễn Thị Ngọc cho biết: Hàng năm, UBND xã đều có kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát, họp mặt, kiểm tra và giám sát công tác hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; có quyết định phân công đảng viên, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo với phương châm “Cùng bàn, cùng nghĩ, cùng làm” trong xây dựng các mô hình sinh kế. Xã còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân vốn vay hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các mô hình sinh kế bền vững như chăn nuôi bò và dê.

Huy động vốn hơn 13 tỷ đồng

Qua 4 năm triển khai thực hiện công tác giảm nghèo và Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, từ nhiều nguồn hỗ trợ, vốn vay ưu đãi và công tác xã hội hóa, Mỹ Hòa đã huy động hơn 13 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo trên địa bàn.

Cán bộ giảm nghèo - trẻ em xã Nguyễn Thị Ngọc cho biết thêm: Ngoài việc xây dựng các mô hình sinh kế như chăn nuôi bò và dê, địa phương còn vận động từ các mạnh thường quân để cùng chăm lo cho người nghèo. Cụ thể như tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà, học bổng, học phẩm cho hơn 3,7 ngàn lượt người nghèo với kinh phí 972 triệu đồng. Xây dựng 55 căn nhà tình thương với kinh phí 2,2 tỷ đồng, miễn giảm học phí cho 162 lượt con em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Đặc biệt, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân hơn 9,8 tỷ đồng cho 254 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo có vốn để phát triển kinh tế. Ngoài ra, địa phương còn tranh thủ các nguồn vốn khác, thực hiện công tác xã hội hóa công tác giảm nghèo…

Riêng 69 hộ tham gia Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tính đến thời điểm này, chỉ còn 13 hộ và dự kiến đến cuối năm 2020, các hộ này cũng sẽ thoát nghèo.

Xã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến người nghèo như đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ (có 6 lớp, với 148 học viên) với các ngành nghề như may công nghiệp, chăn nuôi gà sinh học, chăn nuôi bò, dê, trồng nấm bào ngư… giải quyết việc làm tại chỗ cho 148 học viên, giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 1.224 lao động.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN