Mỹ Thạnh chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực

15/04/2022 - 05:51

BDK - Đảng bộ xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm hiện có 245 đảng viên (miễn sinh hoạt 49 đồng chí), sinh hoạt ở 12 chi bộ. Qua 1 năm thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (3-2021 đến 3-2022), Mỹ Thạnh đạt nhiều kết quả khả quan. Xã có nhiều chuyển biến khá nổi bật trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Một góc chợ xã Mỹ Thạnh.

Một góc chợ xã Mỹ Thạnh. 

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Đoàn Phương Tùng cho biết: Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy, cán bộ, công chức phụ trách các đầu việc trên từng lĩnh vực; xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trong đó, nổi bật là các mặt công tác như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chuyển đổi số, xây dựng NTM và phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, Chi bộ ấp Nghĩa Huấn và Chi bộ ấp Bến Đò thuộc Đảng bộ xã đã đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kết quả, có 100% đảng viên đăng ký học tập; chất lượng sinh hoạt và hiệu quả công tác của các chi bộ từng bước được nâng lên. Năm 2021, Đảng bộ xã Mỹ Thạnh có 12/12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10/12 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đến nay, Mỹ Thạnh đã cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch chuyển đổi số (Mỹ Thạnh là xã điểm của huyện và tỉnh). 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 60% dữ liệu quản lý hành chính nhà nước được số hóa, lưu trữ tập trung và khai thác hiệu quả.

Trên lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận một cửa của xã đảm bảo 100% các thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ được giải quyết đúng thời hạn. Mỹ Thạnh cũng đã thực hiện hệ thống chất lượng ISO 9001:2015, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phần mềm quản lý văn bản VNPT-IOffice, phần mềm quản lý hộ tịch, hộp thư điện tử công vụ, triển khai kế hoạch thực hiện chữ ký số. Xã đang tiếp tục thực hiện tốt công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực địa phương.

Xã đã cơ bản đạt 16/19 tiêu chí (TC) chí xã NTM, còn lại 3 TC chưa đạt. Trong đó, TC giao thông và TC cơ sở vật chất văn hóa, đang chờ nguồn vốn phân bổ của cấp trên. TC an ninh trật tự, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định của pháp luật, Công an xã phối hợp với lực lượng quân sự và dân phòng xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Đảng ủy xã Mỹ Thạnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống dịch Covid-19. Theo Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Phạm Thanh Diễn, Đảng bộ xã Mỹ Thạnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh “Dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển”. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phát triển nguồn đảng viên mới có hiệu quả và tập trung xây dựng chi bộ ấp lãnh đạo toàn diện. Đảng bộ xã tiếp tục tập trung xây dựng Chi bộ ấp Cái Chốt đạt “trong sạch, vững mạnh toàn diện”; giữ vững danh hiệu “trong sạch, vững mạnh toàn diện” đối với Chi bộ ấp Nghĩa Huấn và Chi bộ ấp Bến Đò. Xã phấn đấu đến cuối năm 2022 cơ bản đạt 19/19 TC NTM.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN