Năm 2009 Thạnh Phú phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 13%

08/09/2009 - 13:02

Những năm qua, công tác giảm nghèo của huyện Thạnh Phú luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở. Năm 2008, toàn huyện đã giải ngân trên 440 triệu đồng từ nguồn vốn giảm nghèo cho nhiều dự án như: Dự án rau an toàn xã Bình Thạnh, chăn nuôi heo ở xã Mỹ Hưng, nuôi tôm càng xanh ở xã An Qui và nuôi bò ở Thạnh Phong. Bên cạnh đó, huyện cũng đã giải ngân 38 dự án về giải quyết việc làm từ chương trình 120 của Chính phủ với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Đây là những điểm nổi bật đã góp phần đưa đời sống hộ nghèo từng bước được nâng lên, thu nhập của hộ nghèo không ngừng được cải thiện. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm từ 3 đến 4%.
Theo kết quả bình nghị hộ nghèo cuối năm 2008, toàn huyện có 5.400 hộ (giảm 156 hộ so với cuối năm 2007), với 21.728 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 16,56%; số hộ cận nghèo là 2.053 hộ, chiếm tỷ lệ 7,68%. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo không ngừng được kéo giảm, nhưng đây vẫn là một con số khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Chính vì vậy, việc quan tâm đầu tư cho người nghèo vẫn là một vấn đề then chốt được huyện ưu tiên đặt lên hàng đầu.
Sáu tháng đầu năm 2009, huyện đã gia hạn và cấp mới 18.198 thẻ BHYT cho hộ nghèo cùng lúc với việc tập trung hỗ trợ giúp đỡ người dân vươn lên thoát nghèo. Nhiều hình thức đã được áp dụng như hỗ trợ vốn, vật nuôi, con giống, xây dựng nhà tình thương, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho lao động, thực hiện chính sách ưu đãi trong việc vay vốn phát triển kinh tế…. Bên cạnh đó, huyện đã cùng với ban quản lý dự án DBRP (dự án phát triển kinh doanh cho người nghèo nông thôn) thống nhất chọn 6 xã gồm: Mỹ An, Bình Thạnh, Hòa Lợi, Mỹ Hưng, Quới Điền và An Điền là những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, khó khăn về cơ sở hạ tầng để đầu tư hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển sản xuất kinh doanh. Mặt khác, huyện cũng đã giải ngân 4 dự án giải quyết việc làm cho 26 lao động với số tiền 400 triệu đồng  và đang xem xét việc phê duyệt dự án nuôi tôm càng xanh cho 60 hộ nghèo vay vốn với số tiền 180 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo của TP.HCM.
Từ sự quan tâm đầu tư của huyện, cộng với sự hỗ trợ về nhiều mặt của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cuộc sống người nghèo bớt đi những khó khăn, vất vả. Chính mặt tích cực đó đã dần làm thay đổi nhận thức của người dân, cố gắng vươn lên trong việc thoát nghèo. Nhiều hộ đã tự nguyện xin đăng ký để phấn đấu vươn lên thoát nghèo.
Mục tiêu của huyện Thạnh Phú đến cuối năm 2009 kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 13%. Muốn được như vậy, điều cần làm đầu tiên là phải tập trung nâng cao năng lực cho người nghèo bằng việc quan tâm đầu tư công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, vận động người nghèo tham gia xuất khẩu lao động… Phấn đấu đến cuối năm, huyện giải quyết việc làm cho 4.500 lao động, xuất khẩu 100 lao động, kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn dưới 2,2% và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện lên 25%.
Song song đó, huyện cũng sẽ thực hiện các giải pháp hỗ trợ kinh tế bằng việc nâng mức vay cho hộ nghèo từ 3-5 triệu đồng/hộ lên 5–7 triệu đồng/hộ và từ 10-20 triệu đồng đối với những hộ làm ăn có hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư giúp người dân ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào phát triển sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao… Bên cạnh đó, Thạnh Phú tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, phấn đấu cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% so với năm 2008.

Quốc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN