Năm 2010, tập trung 6 vấn đề trọng tâm

13/01/2010 - 08:37
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tr.Q

Ngày 12-1-2010, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Ôâng Trần Dương Tuấn-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã đến dự. Hầu hết các đại biểu thống nhất cao các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2010; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện quy chế làm việc năm 2009 và chương trình công tác năm 2010 của UBND tỉnh; báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2009 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách hành chính năm 2010.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong năm 2009, tỉnh gặp nhiều khó khăn nhưng cái được nhất là: sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, các ngành, cấp và sự đồng thuận của xã hội. Tỉnh năng động, kịp thời tranh thủ vốn kích cầu của Chính phủ để đầu tư hạ tầng kinh tế, xã hội, tạo điều kiện phát triển sản xuất. Cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm việc quan tâm hỗ trợ người nghèo; cải cách hành chính, phòng chống  tham nhũng, lãng phí và giữ vững an ninh quốc phòng đã tạo dấu ấn tốt. Tuy nhiên, sự điều  hành của UBND tỉnh có lúc chưa kịp thời, việc cụ thể nghị quyết, chủ trương còn chậm, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chưa cao.
Trong năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây đề nghị các sở, ngành và UBND huyện, thành phố quan tâm 6 vấn đề trọng tâm: cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thành chương trình công tác năm, trong đó xác định rõ mục tiêu, thời gian thực hiện và người chịu trách nhiệm; tạo sự phối hợp giữa các ngành, cấp trên, cấp dưới  để nâng cao trách nhiệm hoàn thành mục tiêu đã thống nhất; tập trung giải quyết 3 điểm nghẽn: giải phóng mặt bằng, vốn và thủ tục; chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc; tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; trong tổ chức thực hiện, các ngành, các cấp cần đề cao trách nhiệm của cấp ủy, UBND và vai trò người đứng đầu.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN